Phát triển Đảng trong sinh viên ở ĐH Đà Nẵng:

Bồi dưỡng trí thức trẻ vừa hồng vừa chuyên

(Dân trí) - Để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, sinh viên phải hội đủ học lực giỏi và nhiệt tình tham gia phong trào. Với mục tiêu đó, công tác phát triển Đảng trong sinh viên ở Đại học Đà Nẵng góp phần bồi dưỡng những trí thức trẻ vừa hồng vừa chuyên phấn đấu vào Đảng.

 Lễ kết nạp Đảng viên cho sinh viên ở Đại học Đà Nẵng.
 Lễ kết nạp Đảng viên cho sinh viên ở Đại học Đà Nẵng.

Trong khoảng 6.500 Đoàn viên sinh viên ở trường ĐH Sư phạm (thuộc ĐH Đà Nẵng), chỉ có khoảng 300 sinh viên được chọn tham gia  lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng và mỗi năm chỉ có khoảng 45-50 sinh viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Số sinh viên được vào Đảng ở ĐH Bách khoa (thuộc ĐH Đà Nẵng) trong năm 2014 vừa qua cũng chỉ có 35 sinh viên, tỷ lệ còn ít so với khoảng hơn 200 sinh viên tham gia bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng. Ở các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp lại càng khó do thời gian học còn ngắn để có quá trình xem xét, kết nạp.

Số sinh viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng chưa tương xứng với nguồn phát triển Đảng trong sinh viên nhà trường. Sinh viên có nguyện vọng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, phải vừa học tập tốt, vừa hoạt động phong trào xuất sắc. Cụ thể, sinh viên phải có ít nhất 2 giấy khen trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào…

 Lễ kết nạp Đảng viên cho sinh viên ở Đại học Đà Nẵng.
Để có vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, các đoàn viên sinh viên phải phấn đấu vừa học tập tốt, vừa tích cực tham gia và thể hiện năng lực hoạt động phong trào xuất sắc.

Trong thực tế, bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Văn phòng Đảng ủy ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết, nếu tách riêng từng tiêu chí, thì rất nhiều sinh viên đạt được, nhưng để hội đủ thì rất khó. Nhiều sinh viên nhiệt tình trong hoạt động Đoàn, hăng hái tham gia các phong trào nhưng lại bị thời gian tham gia phong trào chi phối ảnh hưởng tới kết quả học tập; ngược lại, một bộ phận  sinh viên chỉ chuyên tâm vào học, chưa mặn mà, nhiệt tình với phong trào đoàn thể nên chưa đạt yêu cầu quần chúng ưu tú, xuất sắc.

Để phát triển Đảng trong sinh viên, nhiều trường thuộc ĐH Đà Nẵng có cách làm góp phần bồi dưỡng đội nghũ trí thức trẻ vừa hồng vừa chuyên trong sinh viên như ĐH Kinh tế Đà Nẵng như ông Phan Kim Tuấn - Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên của trường này chia sẻ: “Những sinh viên là cán bộ Đoàn năng động luôn được phát hiện sớm và được theo dõi cả về học lực, định hướng sinh viên thêm chú tâm phấn đấu vươn lên trong trong học tập bên cạnh “giữ lửa” với hoạt động phong trào. Với các sinh viên có năng lực học tập tốt, thì khuyến khích sinh viên tham gia phong trào, chẳng hạn như tham gia các câu lạc bộ chuyên môn trong trường học”

Khi tham gia các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng, các Đoàn viên sinh viên đã xác định được yêu cầu, các tiêu chí để đặt mục đích phấn đấu. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên cũng tạo điều kiện để các đoàn viên sinh viên này có cơ hội được rèn luyện, thử thách, phát huy năng lực trong hoạt động phong trào…

Chính việc phát hiện, bồi dưỡng phát triển Đảng trong sinh viên, định hướng sinh viên phấn đấu đúng mục tiêu để đạt nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng là định hướng sinh viên bên cạnh tập trung vào việc nâng cao kiến thức chuyên môn, cũng đồng thời rèn luyện kỹ năm mềm thông quan việc tham gia các hoạt động phong trào, câu lạc bộ chuyên môn… là xu thế trong tuyển chọn nguồn nhân lực của xã hội.

Tâm An
 
Đang được quan tâm