Bộ GD-ĐT: Phôi bằng ĐH, CĐ mới ban hành không bị lỗi

(Dân trí) - Ngày 18/3, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định mẫu bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ mới được xây dựng trên cơ sở tham khảo bằng tốt nghiệp ĐH của một số nước, bởi vậy chỉ ghi dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, và không dán ảnh trên văn bằng.

Vừa qua, báo chí phản ánh phôi bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ mới ban hành, bị lỗi, trong đó có nội dung phôi bằng tốt nghiệp có dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhưng không có dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và không có chỗ để dán ảnh người học. 

 
Bộ GD-ĐT: Phôi bằng ĐH, CĐ mới ban hành không bị lỗi - 1
Mẫu phôi bằng tốt nghiệp Cao đẳng mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành.
 

Ngày 18/3, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã giải thích vấn đề này như sau:

Việc in phôi bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ được dựa trên cơ sở quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp CĐ, Thông tư số 22/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp ĐH. Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ không phải là văn bản quy phạm pháp luật hay công văn hành chính. Vì vậy, mẫu bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ không thể hiện thể thức trình bày theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật hoặc công văn hành chính.

Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ còn được cấp cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam. Do đó, mẫu bằng tốt nghiệp ĐH, bằng tốt nghiệp CĐ được xây dựng trên cơ sở tham khảo bằng tốt nghiệp ĐH của một số nước và mẫu giấy tờ mang tính quốc tế của một số bộ, ngành cũng chỉ ghi “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Một số giấy tờ có yêu cầu dán ảnh như Giấy chứng minh nhân dân sau một thời gian nhất định phải làm thủ tục cấp đổi để dán ảnh lại mới nhằm đảm bảo việc quản lý nhân thân bằng hình thức nhận diện qua ảnh.

Tuy nhiên, theo quy định bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ cấp một lần không cấp lại và không thể sau một thời gian nhất định cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng lại yêu cầu người học làm thủ tục cấp đổi văn bằng do ảnh đã cũ.

Văn bằng là loại giấy tờ đặc biệt, được sử dụng lâu dài và đi theo suốt cuộc đời người được cấp văn bằng. Hơn nữa, tham khảo mẫu văn bằng các trình độ đào tạo của một số nước trên thế giới, đều không dán ảnh trên văn bằng. Ảnh dán trên văn bằng không đảm bảo độ chính xác để đối chiếu khi mà theo thời gian, người được cấp văn bằng sẽ thay đổi so với ảnh. Trong điều kiện công nghệ hiện đại, nếu có mục đích gian lận trong sử dụng văn bằng thì có thể thay ảnh, làm ảnh giả, làm giả dấu nổi đóng giáp lai trên ảnh. Do đó, việc dán ảnh không có tác dụng nhiều trong quản lý văn bằng.

Bên cạnh đó, với mục đích đổi mới trong công tác quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và nhằm hạn chế sự gian lận trong sử dụng văn bằng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã quy định các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công bố công khai, đầy đủ các thông tin từ sổ gốc về việc cấp văn bằng của người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục mình để các cơ quan quản lý, toàn xã hội biết và giám sát; để ai cũng có thể kiểm tra xem một người nào đó có thực sự đã học và tốt nghiệp tại một cơ sở giáo dục nào đó hay không.

Lãnh đạo Bộ cũng cho biết: “Trong quá trình soạn thảo Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp CĐ, Thông tư số 22/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp ĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đúng quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ, đại diện các trường ĐH, CĐ, đăng tải dự thảo văn bản trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT để lấy ý kiến rộng rãi và đã nhận được ý kiến đồng tình của các đơn vị thuộc Bộ, đại diện các trường ĐH, CĐ".

Hồng Hạnh

Đang được quan tâm