Bắc Giang: Trường THPT Lục Ngạn số 2 tiếp tục giữ vững dạy tốt, học tốt

Năm học 2013-2014, mặc dù còn nhiều khó khăn do đặc thù địa lý của vùng, thầy và trò Trường THPT Lục Ngạn số 2 (Bắc Giang) vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục giữ vững tuyền thống dạy tốt và học tốt.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn

Năm học 2013-2014, Trường THPT Lục Ngạn số 2 có 36 lớp với tổng số 1557 học sinh.

Đối với giáo dục văn hóa, Trường THPT Lục Ngạn số 2 đã tổ chức việc thực hiện chương trình, nội dung giáo dục theo hướng giảm tải theo tinh thần chủ trương của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của Sở GD-ĐT, đảm bảo giảm tải là để nâng cao chất lượng. Đổi mới ph­ương pháp dạy học (PPDH) là dạy học bằng hình thức tổ chức các hoạt động trên lớp để học sinh được chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, kỹ năng; đổi mới PPDH phải bắt đầu từ đổi mới cách soạn bài, giáo án là kịch bản lên lớp…

Nâng cao chất l­ượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, duy trì có hiệu quả nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tuần; chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai kế hoạch viết chuyên đề phục vụ dạy và học, xây dựng lịch báo cáo chuyên đề cho giáo viên trong cả năm học; xây dựng cho CBGV nhà tr­ường có hộp th­ư điện tử riêng để thuận tiện trong trao đổi thông tin, báo cáo; tạo điều kiện cho GV và học sinh sử dụng internet vào mục đích nghiên cứu, học tập.
 
Bắc Giang: Trường THPT Lục Ngạn số 2 tiếp tục giữ vững dạy tốt, học tốt

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cơ sở qua 2 vòng (lý thuyết, thực hành). Có 32 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 10 giáo viên chủ nhiệm giỏi và 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2011-2015.

Tổ chức thi học sinh giỏi 8 môn từ lớp 10 đến lớp 12 (ngày 21/2/2014), đã có 112 học sinh đạt giải và được trao thưởng sau khi có kết quả chấm thi.

Kết quả xếp loại văn hóa năm học 2013-2014: Loại giỏi có 18/1543 học sinh, đạt tỷ lệ 1,2%, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; loại khá có 568/1543 học sinh, đạt tỷ lệ 36,8%, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trường THPT Lục Ngạn số 2 cũng đã tham gia đầy đủ các kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh: Thi Olympic tiếng Anh, giải toán trên mạng Internet, thi học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh, thi thể dục thể thao. Đã có 23 giải học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh, gồm: 12 giải các môn văn hóa, 1 giải thi kiến thức liên môn (cấp tỉnh, cấp quốc gia), 10 giải thể dục thể thao.

Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh luôn được nhà trường đặc biệt chú trọng. Nhà trường đã tổ chức nhiều nội dung, hoạt động nhằm giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, rèn kỹ năng sống cho học sinh, như: tích hợp các nội dung vào giờ học chính khoá (bộ môn GDCD, Văn, Sử…), tổ chức hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm vào giờ thứ 2 hàng tuần. Phối hợp với các cơ quan chức năng, ban ngành địa phương để nói chuyện chuyên đề, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục luật, lệ an toàn giao thông...

Chính vì vậy, kết quả xếp loại đạo đức năm học 2013-2014 của học sinh Trường THPT Lục Ngạn số 2 luôn đạt kết quả rất cao.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Năm học 2013-2014, trường THPT Lục Ngạn số 2 có tổng số cán bộ giáo viên trong biên chế là 87, trong đó: Ban giám hiệu 3, nhân viên hành chính 5, giáo viên trực tiếp giảng dạy 79.

Công tác xây dựng giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi luôn được Trường THPT Lục Ngạn số 2 rất chú trọng. Trong năm học 2013-2014, nhà trường đã tổ chức thi giáo viên giỏi (GVG) cấp trường, qua 2 vòng thi đã có 32 giáo viên đạt danh hiệu GVG cấp cơ sở. Kì thi  chọn giáo viên giỏi cấp Tỉnh, đã có 4 đồng đạt danh hiệu GVG cấp tỉnh.

Nhà trường tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng nâng chuẩn cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song nhà trường vẫn tạo điều kiện cho 5 đồng chí GV THPT đi học thạc sỹ.
 
Bắc Giang: Trường THPT Lục Ngạn số 2 tiếp tục giữ vững dạy tốt, học tốt

Về phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015, thầy Phạm Hồng Dương - bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lục Ngạn số 2 cho biết: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm giáo dục toàn diện. Coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống cho học sinh…; Thực hiện triển khai nghiêm túc hiệu quả các Kế hoạch của Sở GD&ĐT, chương trình giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp, Hướng nghiệp dạy nghề theo Chương trình của Bộ và Kế hoạch dạy học của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giảm tải chương trình và yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, chú trọng bồi dưỡng phương pháp học tập cho học sinh, giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức cơ bản và hiểu bài tại lớp; Tích cực triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động học tập, quản lý và giảng dạy, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy các bộ môn.

Bắc Giang: Trường THPT Lục Ngạn số 2 tiếp tục giữ vững dạy tốt, học tốt

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò quyết định chất lượng giáo dục của đội ngũ giáo viên; Xây dựng kỉ cương, nền nếp; phát huy dân chủ sáng tạo; Tạo động lực cho người dạy, người học.