6 tháng, Hội Khuyến học Hà Tĩnh vận động nguồn quỹ được hơn 9 tỷ đồng

Dân trí

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã vận động được hơn 9 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, hoạt động khuyến học trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sáng 3/7, tại TP Hà Tĩnh, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành kỳ họp thứ II, khóa V nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học Hà Tĩnh có nhiều biến động về tổ chức và điều kiện hoạt động như: sáp nhập xã phường, dịch Covid-19… nhưng công tác khuyến học của Hội vẫn đạt được nhiều kết quả khởi sắc.

6 tháng, Hội Khuyến học Hà Tĩnh vận động nguồn quỹ được hơn 9 tỷ đồng - 1

Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh chủ trì hội nghị

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học Hà Tĩnh thành lập thêm 12 ban khuyến học tại các cơ quan, đơn vị và dòng họ. Nâng tổng số ban khuyến học trên toàn tỉnh lên 6.651 ban khuyến học với  hơn 350.000 hội viên (đạt tỷ lệ 28,4%); tỷ lệ hộ gia đình có hội viên đạt 96%...

Về công tác khuyến học, khuyến tài, trong 6 tháng 2020, Tỉnh hội đã vận động được hơn 9 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh huy động hơn 1,4 tỷ đồng; cấp huyện 860 triệu đồng; cấp cơ sở hơn 6,7 tỷ đồng).

Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã trích số tiền hơn 8,1 tỷ đồng cho các hoạt động  khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài. Riêng cấp tỉnh đã trích 343 triệu đồng để trao 600 suất học bổng cho học sinh, sinh viên và giáo viên có thành tích cao trong năm học 2019-2020; 550 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những nội dung  của hội nghị được nhiều đại biểu quan tâm là việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm hoạt động cộng đồng.

6 tháng, Hội Khuyến học Hà Tĩnh vận động nguồn quỹ được hơn 9 tỷ đồng - 2

Trong thời gian tới, Hội Khuyến học Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh  việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với trung tâm học tập cộng đồng.

Theo đó, thường trực Tỉnh hội cho biết đơn vị đã phối hợp với Viện Nghiên cứu xã hội khảo sát, đánh giá các trung tâm hoạt động cộng đồng tại 10 đơn vị phường, xã. Qua đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.

Trong thời gian tới, Hội Khuyến học sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh việc triển khai Quyết định số 06 UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với trung tâm học tập cộng đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục; các ban, ngành, đoàn thể... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tại tại các cơ sở, đơn vị; Chú trọng khuyến học, khuyến nghề cho học sinh, sinh viên miền núi, vùng bãi ngang, các em có hoàn cảnh khó khăn…

Tiến Hiệp