TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm

(Dân trí) - Tối 23/4, Sở Du lịch TP.HCM đã chính thức công bố Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch, áp dụng từ ngày 24/4.

Theo Sở Du lịch TPHCM, bộ tiêu chí này nhằm giúp các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú… có thêm một công cụ hữu ích trong công tác quản lý rủi ro lây nhiễm Covid-19 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.

Qua đó, các doanh nghiệp du lịch có điều kiện hoạt động trở lại sớm khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn không lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Đối với ngành du lịch, bộ tiêu chí trên được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 được áp dụng tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhóm 2 áp dụng cho hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành và nhóm 3 được áp dụng cho các điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành đưa ra các tiêu chí như: doanh nghiệp đưa ra các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế theo quy định của hành khách. Kể cả khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tiêu chí về tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên tại doanh nghiệp và người lao động cũng được chú trọng.

Còn tại các cơ sở lưu trú thì ngoài các tiêu chí trên thì còn có các tiêu chí như công tác vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở lưu trú; đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m; bố trí phòng ở giãn cách cho khách lưu trú…

Riêng các điểm tham quan du lịch, Bộ tiêu chí của nhóm này đề cao công tác khử khuẩn cho du khách đến khử khuẩn đồ vật, bề mặt tại điểm tham quan. Đặc biệt là công tác kiểm tra thân nhiệt du khách đến tham quan.

Ngoài ra, tại các điểm này cũng được đánh giá về việc có bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly hành khách khi cần thiết, và có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng cho nhân viên.

Chùm ảnh: Bộ tiêu chí chính thức bao gồm 10 tiêu chí thuộc 10 nhóm rủi ro, tương ứng với nhiều loại hình kinh doanh trong ngành du lịch như sau:

Tiêu chí thành phần 1:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 1
TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 2

Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nêu trên tương đương điểm 0.

Tiêu chí thành phần 2:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 3

Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nêu trên tương đương điểm 0.

Tiêu chí thành phần 3:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 4

Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nêu trên tương đương điểm 0.

Tiêu chí thành phần 4:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 5

Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nêu trên tương đương điểm 0.

Tiêu chí thành phần 5:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 6

Đơn vị không thực hiện các biện pháp nêu trên tương đương điểm 0.

Tiêu chí thành phần 6:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 7

Đơn vị không thực hiện các biện pháp nêu trên tương đương điểm 0.

Tiêu chí thành phần 7:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 8

Tiêu chí thành phần 8:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 9

Tiêu chí thành phần 9:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 10

Tiêu chí thành phần 10:

TP.HCM ban hành tiêu chí chống dịch Covid-19 cho cơ sở lưu trú trong đêm - 11

Bảng đánh giá tiêu chí an toàn khả năng lây nhiễm dịch bệnh được tính theo thang điểm 100 là an toàn, được phép hoạt động và đảm bảo duy trì các tiêu trí.

Từ 80 đến dưới 100: Mức độ an toàn tương đối với điều kiện không có chỉ số nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí sau 7 ngày.

Khi đạt 50 đến dưới 80 điểm là mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh đảm bảo an toàn mới được hoạt động).

Khi đạt dưới 50% là không an toàn và không được hoạt động.

Phạm Nguyễn