Thứ sáu, 28/12/2018 - 15:22

Thanh Hoá: Đầu tư hơn 25 nghìn tỷ đồng phát triển du lịch

Dân trí

Nhằm đưa du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, có tính chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã có kế hoạch đầu tư hơn 25 nghìn tỷ đồng phát triển du lịch.

Theo đó, bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2019 và 2020.

Thanh Hoá: Đầu tư hơn 25 nghìn tỷ đồng phát triển du lịch - Ảnh 1.

Thanh Hóa phấn đấu đưa du lịch Thanh Hóa cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch, đưa du lịch Thanh Hóa cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, có tính chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương này.

Theo kế hoạch, năm 2019 Thanh Hóa phấn đấu đón được 9,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 298.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt 14.500 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 90 triệu USD.

Đến năm 2020, địa phương này phấn đấu đón được 11,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 400.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt 20.500 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 130 triệu USD.

Thanh Hoá: Đầu tư hơn 25 nghìn tỷ đồng phát triển du lịch - Ảnh 2.

Du lịch cộng đồng cũng được Thanh Hóa quan tâm đầu tư trong những năm qua.

Để đạt được những kết quả nêu trên, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cần tiếp tục thực hiện và kêu gọi đầu tư các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, như: Hải Hòa (Tĩnh Gia), Động Từ Thức (Nga Sơn), Thác Voi (Thạch Thành), Hang Co Phường (Quan Hóa), Động Tiên Sơn (Vĩnh Lộc)...

Đồng thời, nâng cao chất lượng và tính khả thi của các quy hoạch phát triển du lịch; chú trọng hoạt động phản biện xã hội về quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa; đảm bảo tính hài hòa về lợi ích giữa nhà đầu tư - nhà nước - người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý các quy hoạch, dự án quy hoạch sau khi phê duyệt; tổ chức công bố và công khai trên cổng thông tin quy hoạch của tỉnh nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và nhanh chóng đến với nhà đầu tư, du khách và nhân dân; thường xuyên lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo các đồ án quy hoạch; đẩy mạnh kiểm tra, rà soát các dự án, đặc biệt là các dự án chậm tiến độ, tổng hợp ý kiến của các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thanh Hoá: Đầu tư hơn 25 nghìn tỷ đồng phát triển du lịch - Ảnh 3.

Thanh Hóa đầu tư hơn 25 nghìn tỷ đồng để phát triển du lịch trong năm 2019 - 2020.

Tập trung hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch: Xếp hạng, phân loại cơ sở lưu trú du lịch; chấn chỉnh việc treo biển hiệu không đúng loại hạng được công nhận; phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn cấp cứu biển; vệ sinh an toàn thực phẩm; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; quản lý, bảo vệ môi trường; thiết lập và duy trì hoạt động đường dây nóng tại các khu, điểm du lịch nhằm tiếp nhận, giải đáp thông tin, hỗ trợ kịp thời khách du lịch; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo kế hoạch trên thì kinh phí thực hiện là hơn 25 nghìn tỷ đồng. UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, các địa phương có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại kế hoạch này nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch và chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 đề ra.

Duy Tuyên

Mới nhất