Độc đáo cọn nước miền sơn cước

Cọn nước - hay còn gọi là guồng nước, bánh xe nước - có từ lâu đời, gắn với phương thức canh tác truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.

Cọn nước thường được sử dụng ở những nơi sông, suối có dòng chảy thấp so với ruộng canh tác. Cọn nước được làm hoàn toàn thủ công, tận dụng những vật liệu có sẵn từ tự nhiên như tre, vầu... và đã trở thành nét đặc trưng riêng của miền sơn cước.

Độc đáo cọn nước miền sơn cước - 1
Độc đáo cọn nước miền sơn cước
Độc đáo cọn nước miền sơn cước - 2
Độc đáo cọn nước miền sơn cước
Độc đáo cọn nước miền sơn cước - 3
Độc đáo cọn nước miền sơn cước
Độc đáo cọn nước miền sơn cước - 4
Độc đáo cọn nước miền sơn cước
Độc đáo cọn nước miền sơn cước - 5
Độc đáo cọn nước miền sơn cước
Độc đáo cọn nước miền sơn cước - 6
Độc đáo cọn nước miền sơn cước
Độc đáo cọn nước miền sơn cước - 7
Độc đáo cọn nước miền sơn cước
Độc đáo cọn nước miền sơn cước - 8
Độc đáo cọn nước miền sơn cước
Độc đáo cọn nước miền sơn cước - 9
Độc đáo cọn nước miền sơn cước

Theo Phan Tuấn Anh

TTXVN