Thứ tư, 03/06/2015 - 10:02

Đẹp kỳ lạ cây đa lá lệch 3 tầng

Cây đa cao trên 35m, tán phủ rộng trên 200m và đường kính nơi to nhất của cây khoảng 3m; gắn liền với di tích Điện Trường Bà với tuổi đời ước trên 300 năm. Trong quá trình tồn tại, phần rễ cây được uốn, tạo thành 3 tầng rất lạ mắt.

Sở dĩ gọi là "Cây đa lá lệch 3 tầng" vì trong quá trình tồn tại, phần rễ cây được uốn tạo thành 3 tầng gồm: Tầng dưới cùng là vòm cổng ra vào Điện Trường Bà; tầng giữa của mặt phía bên trong được tạo thành nơi thắp hương và tầng trên cùng là thân, nhánh.

Vòm cổng được uốn tạo bằng phần rễ phía dưới.
Vòm cổng được uốn tạo bằng phần rễ phía dưới.
Tầng giữa được tạo thành nơi thắp hương.
Tầng giữa được tạo thành nơi thắp hương.
Một góc lá và ngọn cây đa.
Một góc lá và ngọn cây đa.
Phần rễ và thân tạo thành ba phần rõ rệt.
Phần rễ và thân tạo thành ba phần rõ rệt.Theo Công Xuân
Dân Việt