Bảo tàng “Đông Nam Á” tại Việt Nam mở cửa đón khách

(Dân trí) - Từ ngày 1/12/2013, tòa bảo tàng Đông Nam Á tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ mở cửa để công chúng tham quan trưng bày “Văn hóa Đông Nam Á”.

Tại Bảo tàng DTHVN có 3 khu trưng bày: trưng bày về “Các dân tộc Việt Nam”; Trưng bày “Vườn kiến trúc”, với 10 công trình kiến trúc dân gian của các dân tộc; Trưng bày về “Đông Nam Á”.

Bảo tàng “Đông Nam Á” tại Việt Nam mở cửa đón khách

Theo đại diện của Bảo tàng DTHVN thì: Văn hóa Đông Nam Á vừa đa dạng, vừa thống nhất, tạo nên bản sắc chung cho khu vực. Trưng bày Văn hóa Đông Nam Á được xác định là một trưng bày thường xuyên, lâu dài trong tòa bảo tàng mới này.

Bên cạnh việc trưng bày, Bảo tàng DTHVN dự định sẽ tiếp tục phát triển những sản phẩm và hoạt động khác nữa để dần từng bước giới thiệu về văn hóa và cuộc sống của các cư dân trong khu vực cũng như trên thế giới.

Bảo tàng Đông Nam Á, sẽ là địa chỉ cho các hoạt động giao lưu, tương tác giữa văn hóa của các cư dân thuộc những quốc gia khác nhau. Đặc biệt, công chúng sẽ có điều kiện tăng cường hiểu biết về các cư dân láng giềng trong khu vực, kết nối và khám phá những nét tương đồng cũng như khác biệt giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa Đông Nam Á.

Song An

Đang được quan tâm