Thứ năm, 01/12/2016 - 14:30

Mở trang web tìm việc làm cho lưu học sinh

Dân trí

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ GD-ĐT vừa mở website http://nhanlucchatluongcao.tsc.edu.vn với mục đích giới thiệu tuyển dụng lưu học sinh tốt nghiệp về nước.

Danh sách lưu học sinh tốt nghiệp về nước thường xuyên được cập nhật trên trang web nhanlucchatluongcao.tsc.edu.vn để giới thiệu cho các cơ quan, tổ chức liên hệ tuyển dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu của đơn vị, hỗ trợ lưu học sinh tìm được việc làm phù hợp.

Đồng thời góp phần đảm bảo thực hiện trách nhiệm của lưu học sinh được cử đi học tại nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước và Hiệp định (diện chưa có cơ quan công tác trước khi cử đi du học).

Hiện tại, trên trang web có danh sách các lưu học sinh tốt nghiệp về nước được đào tạo từ các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Ôx-trây-li-a, Ca-na-da, Niu Di-lân, Ba Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Cu- Ba…thuộc các lĩnh vực/ngành: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội;Kỹ thuật, công nghệ; Xây dựng - Kiến trúc; Nông - Lâm - Thủy sản; Giao thông vận tải; Giáo dục - Đào tạo; Y - Dược; Văn hóa, nghệ thuật , thể dục thể thao; Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng; Pháp lý - Hành chính - Nghiệp vụ; Truyền thông, báo chí…

Việc giới thiệu tuyển dụng trên trang web là hoàn toàn miễn phí.


Nhật Hồng