Thứ ba, 06/12/2016 - 14:38

Ký thỏa thuận “mở rộng cửa” việc làm cho sinh viên Pháp ngữ

Dân trí

Với việc Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại châu Á - Thái Bình Dương ký kết thỏa thuận khung hợp tác với một số đối tác lớn, các sinh viên khối Pháp ngữ tại khu vực Đông Nam Á sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm cũng như nâng cao chất lượng học tập, đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học.

Sáng nay (6/12), Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại châu Á - Thái Bình Dương ký kết thỏa thuận khung về hợp tác với phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), phòng Thương mại Châu Âu tại Campuchia (EuroCham Campuchia) và phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Campuchia (CCIFC).

Thỏa thuận mở ra những triển vọng mới cho vấn đề chất lượng giáo dục đại học và vấn đề việc làm của sinh viên pháp ngữ tại khu vực Đông Nam Á.


Lễ ký kết hợp tác giữa AUF tại châu Á Thái Bình Dương với một số đối tác lớn giúp sinh viên khối Pháp ngữ thêm nhiều cơ hội việc làm cũng như nâng cao trình độ học tập, nghiên cứu.

Lễ ký kết hợp tác giữa AUF tại châu Á Thái Bình Dương với một số đối tác lớn giúp sinh viên khối Pháp ngữ thêm nhiều cơ hội việc làm cũng như nâng cao trình độ học tập, nghiên cứu.

Với thỏa thuận này, các bên cam kết sẽ cùng chung sức hỗ trợ các trường đại học trong khu vực giải quyết các thách thức trong giảng dạy đại học hiện nay. Các thách thức này liên quan đến cơ hội việc làm, tiếp cận thị trường lao động, trách nhiệm xã hội và kinh tế của các trường đại học cũng như chất lượng đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học.

Thỏa thuận vạch ra khung hợp tác giữa các bên trong thời gian 4 năm tới với các mục tiêu như tăng cường cơ hội việc làm, hỗ trợ gia nhập thị trường lao động của sinh viên, thông qua việc đẩy mạnh quan hệ đối tác với các tổ chức kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình đào tạo liên tục nhằm giải quyết các thách thức kinh tế xã hội của khu vực và đánh giá triển vọng của khối kinh tế pháp ngữ khu vực thông qua những đánh giá khách quan về khối đại học…

Cùng với đó, nhiều chương trình hành động chung giữa các bên được dự kiến trong khuôn khổ thỏa thuận này, đặc biệt là việc chuẩn bị những kỹ năng lập nghiệp và xin việc cần thiết cho sinh viên Pháp ngữ, sự tham gia của các tổ chức kinh tế-xã hội vào quá trình phân tích và xây dựng các chương trình đào tạo, tiếp nhận thực tập và tạo việc làm...

“Việc ký kết thỏa thuận này là minh chứng cho thiện chí của các bên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác chung, giúp cho khối kinh tế và đại học xích lại gần nhau hơn”, GS. Sophie Goedefroit, Giám đốc AUF tại Châu Á Thái Bình Dương cho biết.

Được thành lập cách đây hơn 50 năm, Tổ chức Đại học Pháp ngữ là một tổ chức toàn cầu liên kết các trường đại học có sử dụng tiếng Pháp. Tổ chức hiện có hơn 800 thành viên trên khắp năm châu, rải khắp hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

AUF đồng thời là tổ chức thực thi của cộng đồng Pháp ngữ về giáo dục đại học và nghiên cứu. Tổ chức mang sứ mệnh hỗ trợ khối đại học Pháp ngữ tham gia tối đa vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, AUF tăng cường hợp tác với các tổ chức khác nhau (UNESCO, EU, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân...).


Vũ Phong