Xếp táo thành tranh

(Dân trí) - Bạn có tin không, bức tranh sống động nhường này không sử dụng sơn, cũng chẳng dùng màu vẽ. Thay vào đó, chúng được xếp đặt bằng hàng nghìn quả táo đủ màu: từ xanh lét, vàng ươm cho đến đỏ mọng.

 

 

 

Xếp táo thành tranh - 1

 

Xếp táo thành tranh - 2
 

Xếp táo thành tranh - 3
 

Xếp táo thành tranh - 4
 

Xếp táo thành tranh - 5
 

Xếp táo thành tranh - 6
 

Xếp táo thành tranh - 7
 

Xếp táo thành tranh - 8
 

 

TV

Theo Fun Mansion