Nội thất “biến hình” cho căn nhà hiện đại

Những mẫu nội thất sau đây có khả năng biến hóa đa dạng, tốn ít diện tích và có thể sử dụng với nhiều công năng khác nhau.

1. Bàn có thể nới rộng

 

1-0226b

 

2-85ca2

 

2. Tủ đựng đồ bậc thang

3-8213c

 

4-1576d

 

3. Cánh cửa thông minh

5-61781

 

 

6-ed9f3

 

4. Bàn bi-a ẩn trong bàn khách

7-8596d

 

8-58d79

 

5. Sofa đa năng

9-b4aef

 

10-40d59

 

11-cdec3

 

12-0a411

 

13-b3239

 

14-b8d88

 

15-432f2

 

6. Giá sách "uốn dẻo"

16-cc37d

 

17-23105

 

7. Bàn nằm trong tủ

18-524aa

 

19-e20b4

 

8. Ghế 2 trong 1

20-0c69a

 

21-fdd4e

 

22-45d44

 

Theo Minh Minh

Năng lượng Mới

 

Nội thất “biến hình” cho căn nhà hiện đại - 23