Đà Nẵng hỗ trợ tiền Tết người dân bị giải tỏa

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định hỗ trợ hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, với mức 800.000 đồng/hộ.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là hộ giải tỏa đi hẳn thuộc diện hộ chính và hộ phụ có hồ sơ đền bù về nhà ở riêng hoặc cùng chung thửa đất thu hồi của hộ chính nhưng chưa được tách thửa, đã bàn giao mặt bằng.

Các hộ trên phải thuộc một trong các trường hợp: đang ở tạm tại nhà ở khu chung cư hoặc nhà tạm do Nhà nước quản lý trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế; hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế; hộ đang được giao đất ở hoặc nhà ở chung cư thực tế từ ngày 15/11/2020 đến ngày 11/2/2021, kể cả hộ được hỗ trợ tiền thuê nhà một lần.

Đà Nẵng hỗ trợ tiền Tết người dân bị giải tỏa - 1

Một khu tái định cư trên địa bàn phường Hòa An (quận Cẩm Lệ)

Không hỗ trợ đối với các hộ đang ở tạm tại nhà ở khu chung cư hoặc nhà tạm do Nhà nước quản lý trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế đã được bố trí tái định cư thực tế từ ngày 15/11/2020 về trước nhưng chưa bàn giao lại nhà chung cư hoặc nhà tạm; hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế đã được thông báo mời nhận đất ở hoặc nhà ở chung cư thực tế trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nhưng không liên hệ đến cơ quan chức năng để giải quyết.

UBND TP Đà Nẵng giao Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận huyện lập danh sách hỗ trợ theo đúng đối tượng quy định tại quyết định và trực tiếp chi trả từ nguồn kinh phí bồi thường hỗ trợ của dự án liên quan theo quy định.

Đối với hộ giải tỏa thuộc đối tượng hỗ trợ theo quyết định đang ở tại các khu chung cư do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng xác nhận thông tin gửi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, huyện liên quan thực hiện chi trả.