2.000 chiếc đồng hồ cùng đổ chuông một lúc

Ngày nào cũng vậy, cứ vào đúng 12 giờ trưa, 2.000 chiếc đồng hồ lớn nhỏ của ông Tôn Huệ, cư dân khu Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc lại cùng đổ chuông, tạo nên một âm thanh rất độc đáo.

Hầu hết khắp bức tường nhà ông được dùng làm chỗ treo đồng hồ.

 

Được biết, ông Tôn Huệ bắt đầu sưu tầm đồng hồ kể từ năm 1970 và điều đáng nói là tất cả số đồng hồ cũ, hỏng kể trên đều chạy sau khi qua tay ông và nó đã vang lên rất đúng giờ.

 

Theo An Ninh Thế Giới/Thời báo Hoàn Cầu