Thứ ba, 17/03/2009 - 16:45

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Căn cứ GCNĐKKD số: 4200579127 do Phòng ĐKKD - Sở KH & ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 10 tháng 03 năm 2009.

Công ty TNHH HNV

 

Công ty xin thông báo về việc thay đổi thành viên góp vốn do chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong Công ty với nội dung cụ thể như sau:

 

Thay đổi thành viên góp vốn của Công ty:

Thành viên góp vốn trước khi thay đổi: Bà Phạm Hồng Linh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thành viên góp vốn sau khi thay đổi: Bà Phạm Minh Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

 

Các nội dung khác trong ĐKKD của Công ty không thay đổi, vậy Công ty xin thông báo để Quý đơn vị tiện liên hệ công tác và giao dịch.

 
Đại diện theo pháp luật 

Ông Phạm Khắc Duẩn - Giám đốc