Thứ ba, 17/04/2018 - 16:40

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED): Tăng trưởng 47,5%

Trong ba ngày 9, 11 và 13/4/2018, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức thành công Đại hội nhà đầu tư thường niên cho ba quỹ mở là Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF).

Tại Đại hội, các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ như kết quả hoạt động năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, ngân sách hoạt động cho Ban đại diên Quỹ năm 2018, bầu thành viên bổ sung Ban đại diện Quỹ, lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ năm 2017,… đã được các nhà đầu tư nhất trí thông qua.

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED): Tăng trưởng 47,5% - 1

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVFED, Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt đã đánh giá cao những nỗ lực của Baoviet Fund trong việc bám sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp, góp phần gia tăng hiệu quả cho quỹ. Cụ thể, tính đến hết 31/12/2017, NAV/CCQ của Quỹ BVFED đạt 16.142 đồng, tăng trưởng 47,5% so với thời điểm cuối năm 2016. Với kết quả này, Quỹ BVFED trở thành quỹ mở cổ phiếu có kết quả hoạt động tốt nhất thị trường trong năm 2017.

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED): Tăng trưởng 47,5% - 2

Bên cạnh đó, các quỹ BVPF và BVBF cũng đạt được mức tăng trưởng ấn tượng. Mặc dù mới ra mắt từ cuối năm 2016, Quỹ BVPF đã ghi nhận mức tăng trưởng 16,2% trong năm 2017. Quỹ BVBF vươn lên vị trí thứ hai trong số các quỹ mở trái phiếu trên thị trường với mức tăng trưởng 15,3%. Song song với hiệu quả đầu tư không ngừng được nâng cao, Đại hội Nhà đầu tư cũng ghi nhận nỗ lực của Baoviet Fund trong việc đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhằm mang tới các tiện ích gia tăng cho khách hàng.

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED): Tăng trưởng 47,5% - 3

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt là đơn vị thành viên với 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt, giữ vai trò trụ cột trong quản lý hoạt động đầu tư của toàn hệ thống Bảo Việt. Với tổng tài sản quản lý đạt hơn 44.500 tỷ đồng, Baoviet Fund là một trong hai công ty quản lý quỹ có tài sản quản lý lớn nhất thị trường.

Baoviet Fund chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, đa dạng về quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán. Hiện nay, Công ty đang quản lý 03 quỹ mở (BVFED, BVBF và BVPF), 01 quỹ thành viên (BVIF) và nhiều danh mục ủy thác của khách hàng. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, hoạt động đầu tư của Baoviet Fund luôn đạt kết quả khả quan và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Thông tin về Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, xin truy cập http://www.baovietfund.com.vn