Công ty Tài chính CP Điện lực tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 26/4/2018 tại Nhà khách Hồ Tây, số 43 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định. Đến tham dự đại hội có Lãnh đạo Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội và đại diện của Công ty Hãng Kiểm toán Deloitte.

Tròn 10 năm, kể từ ngày EVNFinance chính thức đi vào hoạt động, ngày 01/9/2008. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên, vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất của hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam, EVNFinance đã tự hào ghi nhận những kết quả hoạt động, Ban Lãnh đạo Công ty đã vững tay chèo lái, EVNFinance khẳng định vị thế của một tổ chức tín dụng, hướng đến hiệu quả hoạt động bền vững.

Theo chương trình, Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, tiếp nhận nhiệm vụ chèo lái, đưa con thuyền EVNFinance tiến lên phía trước, hướng tới những mục tiêu đã đề ra. Năm 2018 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018 - 2023, EVNFinance đã ý thức được vai trò của nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao sẽ tham gia trong quản lý, điều hành và kiểm soát. Vì vậy, EVNFinance đã có văn bản đề nghị các cổ đông xem xét đề cử, ứng cử nhân sự tham gia từ tháng 2 năm 2018. Đến ngày 04/3/2018 Công ty đã nhận được các đề cử.

Công ty Tài chính CP Điện lực tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 1

Các ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được đề cử, lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật, của Công ty, đảm bảo về chất và lượng, đáp ứng yêu cầu để lãnh đạo EVNFinance tiếp tục phát triển. Các quy trình đã được thực hiện đầy đủ, tuân thủ chặt chẽ các quy định. Danh sách các ứng cử viên đã được Ngân hàng Nhà nước thẩm định và thông qua bằng văn bản ngày 20/4/2018.

Đại hội cũng đã được nghe và thông qua các báo cáo về Kết quả Kinh doanh năm 2017 của Công ty, Kế hoạch hoạt động năm 2018, các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Năm 2017, là năm thứ 10 EVNFinance có mặt trên thị trường tài chính Việt Nam, tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, thực hiện thành công sứ mệnh đối với ngành điện, đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.

Đến 31/12/2017, tổng tài sản đạt 19.341 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 211,8 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu tại 31/12/2017 là 2,09%, duy trì dưới 3% theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định.. Năm 2018, kế hoạch lợi nhuận đặt ra tăng trưởng 10%, đạt 230 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội: Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, sửa đổi Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ, được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật,...

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đã ghi nhận các kết quả hoạt động của EVNFinance, khẳng định quá trình chuẩn bị nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật, được Ngân hàng Nhà nước thẩm tra và chấp thuận bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông đã đồng thuận với những cam kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty theo định hướng phát triển phù hợp với mục tiêu đến năm 2022: trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam; giữ vai trò chủ đạo trong thu xếp vốn, tài trợ vốn, đầu tư, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các tổ chức hoạt động trong ngành điện, các thành phần kinh tế khác và cá nhân; là một trong những tổ chức tín dụng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại thị trường Việt Nam, kinh doanh có lợi nhuận hàng năm, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.