Thứ bảy, 03/03/2018 - 16:00

Công ty CPXD điện VNECO1 hợp tác cùng tập đoàn Huayun Chiết Giang (Trung Quốc)

Mới đây , Tổng giám công ty điện lực Huayun Chiết Giang (Trung Quốc) ông Phùng Chí Hồng dẫn đầu đoàn đại biểu đến Đà Nẵng tiếp xúc và đàm phán hợp tác cấp cao với Ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, bước đầu hoạch định chiến lược hợp tác mở rộng thị trường điện lực Việt Nam. Hai bên đã có buổi làm việc đầy thiện chí và đã đạt được một số thỏa thuận hợp tác chiến lược trong những năm tiếp theo.

Công ty CPXD điện VNECO1 hợp tác cùng tập đoàn  Huayun Chiết Giang (Trung Quốc) - 1

Hai bên giới thiệu cho nhau về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của mỗi công ty, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa các công ty và có ý nghĩa quan trọng trong việc hợp tác chiến lược lâu dài trong thời gian sắp tới.

Công ty CPXD điện VNECO1 hợp tác cùng tập đoàn  Huayun Chiết Giang (Trung Quốc) - 2

Công ty điện lực Huayun trực thuộc tổng công ty điện lực tỉnh Chiết Giang trong hệ thống điện lực quốc gia Trung Quốc, chuyên trách trong lĩnh vực đầu tư quốc tế và giao lưu quản lý kỹ thuật tại các nước Đông Nam Á.

Tổng Công ty điện lực Chiết Giang có thế mạnh kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý dự án chuyên về các công trình cáp ngầm dưới lòng biển, các công trình đường dây điện xuyên suốt, xây dựng công trình năng lượng sạch và xây dựng lưới điện thông minh phù hợp với giai đoạn hiện nay và trong tương lai của Việt Nam mà yêu cầu thị trường xây dựng điện phải có bước chuyển mình. Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 là công ty có rất nhiều kinh nghiệm thi công trình cũng như năng lực mở rộng phát triển trong lĩnh vực xây dựng điện tại Việt Nam, do đó Công ty điện lực Chiết Giang sẽ tận dụng ưu thế của mình để hỗ trợ và hợp tác tại thị trường Việt Nam.

Hai bên đã đi đến sự đồng thuận trong việc hợp tác, đồng thời sẽ hoạch định chiến lược ưu tiên hợp tác phát triển trong lĩnh vực này. Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế điều phối thông tin thường xuyên liên tục, đồng thời bước đầu đề xuất kế hoạch triển khai hợp tác. Hợp tác song phương giữa hai nước là phù hợp với chiến lược chủ trương "Một vành đai, mộtcon đường”, trong tương lai sẽ phát huy sức mạnh công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, đồng thời đem lại điểm tăng trưởng mới cho Công ty trên thị trường chứng khoán.

N. Khánh