Việt-Lào phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận hai nước

Chiều 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do ông Phandouangchit Vongsa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận, dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước lần thứ IX và chúc mừng những thành tựu to lớn quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VII, giai đoạn 2011-2015; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân lào đã dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại Việt Nam và kết quả hợp tác giữa Mặt trận hai nước trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực và mong rằng Mặt trận hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt

Nam 2012, Mặt trận hai nước có vai trò rất quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhờ Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào.

Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Phandouangchit Vongsa chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng.

Chủ tịch Phandouangchit Vongsa nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay.

Chủ tịch khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch Phandouangchit Vongsa đã thông báo với Tổng Bí thư về tình hình Lào gần đây; kết quả hợp tác giữa Mặt trận hai nước cũng như kết quả cuộc Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận hai nước./.

TTXVN/Vietnam+