Thứ tư, 10/05/2017 - 19:57

Trung ương Đảng thông qua nghị quyết quan trọng về kinh tế

Dân trí

Chiều 10/5/2017, Trung ương đã họp phiên bế mạc tại Hội trường, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Trung ương họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5 chiều nay, 10/5.
Trung ương họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5 chiều nay, 10/5.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề án hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề án tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII với những nội dung trên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu bế mạc Hội nghị sau đó.

PV