Thứ hai, 05/10/2015 - 17:30

Trình Trung ương phương án tổ chức tổng tuyển cử năm tới

Dân trí

Trong buổi làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sáng nay (5/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày tờ trình của Đảng đoàn Quốc hội về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, thể hiện, sau nội dung chủ trì, phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, buổi sáng ngày 5/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Làm việc tại hội trường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình của Đảng đoàn Quốc hội về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó, các Ủy viên Trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

P.T