Trình Trung ương Đảng xem xét 2 đề án quan trọng

Dân trí Ngày làm việc đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị trung ương 6, Trung ương Đảng nghe báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, nghe tờ trình về đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đề án về công tác dân số trong tình hình mới...

Thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII nêu rõ, phiên khai mạc hội nghị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.

Nội dung phiên làm việc buổi sáng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương về Chương trình Hội nghị Trung ương 6 khoá XII.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trình bày tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án công tác dân số trong tình hình mới.

Đầu làm việc chiều 4/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau đó, Trung ương về làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

P.Thảo