TPHCM chờ Bộ Chính trị phân công Bí thư Thành ủy

Dân trí Ngày 17/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X bế mạc. Đại hội đã thống nhất để sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị sẽ phân công một Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X gồm 69 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người.

Các Phó Bí thư gồm: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.

 

Ngày 17/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X đã bế mạc sau 4 ngày làm việc (ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM)
Ngày 17/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X đã bế mạc sau 4 ngày làm việc (ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM)

Đề cương báo cáo nhanh kết quả đại hội ghi rõ: “Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã báo cáo Bộ Chính trị về phương án nhân sự và được Bộ Chính trị đánh giá cao về công tác chuẩn bị phương án nhân sự. Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Thành ủy thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. TPHCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế lớn của Vùng, cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, việc chuẩn bị nhân sự Bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng. Việc để sau Đại hội XII phân công đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng”.

 

Sau 4 ngày làm việc, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X (ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM)
Sau 4 ngày làm việc, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X (ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM)

 

Trong thời gian chờ có Bí thư Thành ủy khóa X, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM khóa IX được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy TPHCM. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Thành ủy TPHCM.

Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 13 người. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X. Đại hội cũng bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ TPHCM gồm 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, cùng với 7 đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Trong thời gian này, ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM khóa IX chỉ đạo Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khóa X điều hành hoạt động của Thành ủy TPHCM.
Trong thời gian này, ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM khóa IX chỉ đạo Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khóa X điều hành hoạt động của Thành ủy TPHCM.

 

Tại phiên bế mạc, Đại hội cũng đã thông báo Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Theo đó, Đại hội đã thảo luận góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố TPHCM lần thứ X, đã có 162 đại biểu góp ý với 172 lượt góp ý, 642 ý kiến. Đa số ý kiến thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị. Các góp ý tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố nhanh và bền vững, có chất lượng sống tốt, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch vững mạnh.

Về đánh giá chung, đa số ý kiến đồng tình với nhận định, đánh giá chung kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX. Về mục tiêu, hầu hết ý kiến đánh giá mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ được xây dựng tương đối toàn diện, có tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên cần có lộ trình và giải pháp hiệu quả hơn.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, hầu hết ý kiến thống nhất cao với 14 chỉ tiêu chủ yếu. Tuy nhiên, cần có lộ trình, kế hoạch thực hiện và các giải pháp đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố. Đồng thời, phải tiếp tục kiến nghị Trung ương cho thành phố có cơ chế đặc biệt để huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển, quản lý đối với một đô thị đặc biệt.

 

14 chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ TPHCM khóa X (2015 – 2020)

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ  8% - 8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản; trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%.

2. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên.

3. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

4. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD.

5. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc.

6. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

7. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.

8. Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

9. Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/người.

10. Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).

11. Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sỹ/10.000 dân, 42 giường bệnh/10.000 dân.

12. Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

13. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm.

14. Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu Thành phố trong nhóm 5 (năm) địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

 

Tùng Nguyên

MỚI NHẤT
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xứng đáng là tờ báo chính trị hàng đầu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xứng đáng là tờ báo chính trị hàng đầu

Sáng 19-10, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Báo QĐND ra số đầu tiên (20-10-1950/20-10-2015).

Thứ hai, 19/10/2015 - 02:57

Vĩnh Long phấn đấu đến 2020 trở thành tỉnh khá trong khu vực
Vĩnh Long phấn đấu đến 2020 trở thành tỉnh khá trong khu vực

(Dân trí) - Ngày 19/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X (2015 – 2020) đã chính thức khai mạc. Đại hội có 349 đại biểu chính thức thay mặt cho 35.497 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thứ hai, 19/10/2015 - 12:00

Tập trung phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế
Tập trung phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

(Dân trí) - Trong bài phát biểu, tân Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị nói rõ 3 khâu đột phá của Kiên Giang trong nhiệm kỳ 2015 -2020, trong đó việc tập trung xây dựng, phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Thứ hai, 19/10/2015 - 11:08

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu'
Góp ý ĐH Đảng: 'Dân phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu'

Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Thứ hai, 19/10/2015 - 09:29

Chủ tịch nước gặp mặt 120 điển hình dân vận khéo TP.HCM
Chủ tịch nước gặp mặt 120 điển hình dân vận khéo TP.HCM

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại tại buổi gặp mặt 120 đại biểu điển hình dân vận khéo Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng vào chiều 18/10 tại Phủ Chủ tịch.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 08:42

Chống tham nhũng cần quyết liệt hơn nữa!
Chống tham nhũng cần quyết liệt hơn nữa!

(Dân trí) - Góp ý dự thảo các văn kiện trình đại hội XII của Đảng, đảng viên và nhân dân TPHCM đề nghị Trung ương quyết liệt hơn trong công tác chống tham nhũng. Bởi tệ tham nhũng đã được xác định là quốc nạn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 11:49

Ông Lê Đình Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ông Lê Đình Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

(Dân trí) - Ông Lê Đình Sơn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh được BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 2015-2020 thay ông Võ Kim Cự vừa được Bộ Chính trị điều động sang vị trí mới.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 09:20

“Phải rà soát để không còn người có công nào bị thiệt thòi”
“Phải rà soát để không còn người có công nào bị thiệt thòi”

(Dân trí) - “Công tác rà soát người có công đã cho thấy kết quả đáng mừng với 95 % đối tượng hưởng đúng và đủ, hơn 4 % chưa hưởng đủ và chưa tới 1 % hưởng sai. Chúng ta đã giảm tỉ lệ người chưa được xử lý từ 1/1000 người xuống còn tỉ lệ 1/2500 người…”.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 02:00

Chủ tịch nước: Tập hợp quần chúng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Chủ tịch nước: Tập hợp quần chúng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015 đã diễn ra sáng 17/10, tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị.

Thứ bảy, 17/10/2015 - 04:07

TPHCM quyết tâm xây dựng "Thành phố đáng sống"
TPHCM quyết tâm xây dựng "Thành phố đáng sống"

(Dân trí) - Với mục tiêu xây dựng một thành phố đáng sống, Đảng bộ TPHCM khóa X đã đưa chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị vào các chương trình đột phá của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ bảy, 17/10/2015 - 03:41

Tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông
Tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Kết thúc Cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc trao đổi với  báo giới.

Thứ bảy, 17/10/2015 - 11:29

Việt Nam khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa tại Liên hợp Quốc
Việt Nam khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa tại Liên hợp Quốc

(Dân trí) - Đại sứ, Trưởng đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc Nguyễn Phương Nga khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông.

Thứ bảy, 17/10/2015 - 11:07

ĐÁNG QUAN TÂM
Việt Nam dự cuộc họp cấp cao lần 8 Diễn đàn Toàn cầu về Di cư
Việt Nam dự cuộc họp cấp cao lần 8 Diễn đàn Toàn cầu về Di cư

Từ ngày 14-16/10/2015, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra cuộc họp cấp cao lần thứ 8 Diễn đàn Toàn cầu về Di cư và Phát triển (GFMD 8) với chủ đề "Tăng cường quan hệ đối tác: Di chuyển con người vì sự phát triển bền vững."

Thứ bảy, 17/10/2015 - 09:27

Ông Nguyễn Thanh Nghị trở thành Bí thư Kiên Giang ở tuổi 39
Ông Nguyễn Thanh Nghị trở thành Bí thư Kiên Giang ở tuổi 39

(Dân trí) - Tối 16/10, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ bảy, 17/10/2015 - 06:03

Quân khu 5 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Quân khu 5 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng 16/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Nhà nước và đón nhận Huân chương Tự do hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao tặng.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 09:25

Nhiều tỉnh hoàn thành bầu nhân sự khóa mới
Nhiều tỉnh hoàn thành bầu nhân sự khóa mới

(Dân trí) - Hôm nay 16/10, nhiều tỉnh thành công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 09:16

Ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Tỉnh ủy Bình Định
Ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Tỉnh ủy Bình Định

(Dân trí) - Ông Nguyễn Minh Triết - 27 tuổi, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, là đại biểu trẻ tuổi nhất được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 05:12

Thủ tướng: Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều thách thức
Thủ tướng: Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều thách thức

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân tích, thời gian tới, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động, gây bạo loạn, mất ổn định nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức…

Thứ sáu, 16/10/2015 - 04:41

Ông Võ Kim Cự thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ông Võ Kim Cự thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sáng 16/10, Ban tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Võ Kim Cự thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh để nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 01:59

Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy 39 tuổi
Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy 39 tuổi

(Dân trí) - Sáng 16/10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay thế ông Trần Thọ, với tỷ lệ phiếu bầu hơn 92%. Đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Xuân Anh được cho là Bí thư Thành ủy trẻ nhất nước (39 tuổi).

Thứ sáu, 16/10/2015 - 01:56

Tập trung đưa Kiên Giang thành một tỉnh phát triển khá
Tập trung đưa Kiên Giang thành một tỉnh phát triển khá

(Dân trí) - Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang sẽ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, quyết tâm đưa Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước - Bí Thư tỉnh ủy Kiên Giang Trần Minh Thống chia sẻ.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 01:00

Cần loại bỏ ngay cán bộ "đất và đô la"
Cần loại bỏ ngay cán bộ "đất và đô la"

(Dân trí) - Đối với những cán bộ tài năng thì đừng vì một ràng buộc nào, là quy hoạch hay cơ cấu, tuổi tác hay bằng cấp... mà làm thui chột tài năng của họ. Đặc biệt phải loại ngay những “cán bộ 2Đ”.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 01:00

Diễu binh kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4
Diễu binh kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4

(Dân trí) - Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT Quân khu 4 đã cùng với các tầng lớp nhân dân lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 02:00

Vụ ngư dân tố tàu Trung Quốc tấn công: Việt Nam sẽ xác minh và có phản ứng chính thức
Vụ ngư dân tố tàu Trung Quốc tấn công: Việt Nam sẽ xác minh và có phản ứng chính thức

(Dân trí) - Việt Nam đang xác minh thông tin về việc ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Quốc tấn công và cướp tại Hoàng Sa và sẽ có phản ứng chính thức trước vụ việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Thứ năm, 15/10/2015 - 06:00