Tổng Bí thư: “Nhốt” quyền lực vào trong cơ chế để chống tham nhũng

“Chủ trương đã có, đã rõ, nhưng thực hiện sao cho đúng, cho hiệu quả, không chủ quan được... Làm thế nào để “nhốt” quyền lực vào trong cơ chế, thể chế, có quy định, quy chế, là để anh làm chức ấy thì không thể tham nhũng, tiêu cực được…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trong hai ngày (13-14/4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ninh.

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Chiều 14/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết: Năm 2015, t ăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây; GDP bình quân đầu người đạt gần 4.000 USD; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ lên 43,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 35.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa cao nhất từ trước tới nay, đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, chiếm 57,5% tổng thu ngân sách nhà nước. Lượng khách du lịch đạt trên 7,7 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 19% cùng kỳ. Các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực. Niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư vào môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh đứng thứ ba cả nước và đứng đầu khu vực miền Bắc.

Cùng với phát triển kinh tế, an sinh xã hội được đảm bảo, d iện mạo thành thị và nông thôn thay đổi tích cực, đời sống tinh thần và vật chất được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm đến nay chỉ còn 1,33% . Tập trung chỉ đạo, huy động toàn xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới , toàn tỉnh đã có 82 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, có 6/10 huyện cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới ...

Nhận thức rõ tiềm năng, lợi thế, cũng như hạn chế, thách thức, Quảng Ninh xác định rõ mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh có cơ cấu dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước; tích cực chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh"; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử; trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế ...

Theo đó, tỉnh quy hoạch lại không gian phát triển, thống nhất quan điểm phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích, xác định rõ các giải pháp phát triển cơ bản và dài hạn, lựa chọn các giải pháp, tập trung xây dựng những mô hình phát triển đột phá, triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng lấy người dân làm chủ thể và là động lực, gắn với Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm mang đặc trưng của Quảng Ninh ...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã Xây dựng Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” từ đó ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa đổi mới hệ thống chính trị chưa tương xứng phù hợp với đổi mới kinh tế và tình hình thực tiễn diễn ra; đồng thời phê duyệt quyết định cho 14 đảng bộ cấp huyện, 15 ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể, 26 sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp để tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, Quảng Ninh cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, có những vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng thiếu quy định pháp lý; nhiều quy định, quy chế ban hành chưa theo kịp yêu cầu phát triển, không còn phù hợp với thực tiễn, nhưng chậm được đổi mới, thay thế... Quảng Ninh đã nêu 7 kiến nghị, đề xuất với Trung ương, Bộ Chính trị liên quan đến Đề án Đặc khu kinh tế Vân Đồn; Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND ở các xã, phường, thị trấn loại II, loại III; nghiên cứu sửa đổi một số nội dung quy định về tiêu chí “chuẩn” quốc gia (như về y tế, giáo dục, nông nghiệp - nông thôn...) theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; quyết liệt hơn nữa về đổi mới cải cách hành chính; thể chế hóa nội dung tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật… chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình...

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận, ghi nhận thời gian qua Quảng Ninh đã có bước phát triển nhanh, mạnh, toàn diện cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh và đối ngoại, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Nhân dân Quảng Ninh nói chung và đặc biệt là cán bộ lãnh đạo của tỉnh rất năng động sáng tạo, luôn suy nghĩ, tìm tòi, có nhiều ý tưởng mới, chủ động đề xuất nhiều chương trình, đề án cụ thể... Tin tưởng vào triển vọng của tỉnh, Tổng Bí thư chỉ rõ, với cơ ngơi, thành tựu, kinh nghiệm đã có, Quảng Ninh cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thật tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Dự án cầu Sông Chanh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Dự án cầu Sông Chanh.

Liên quan đến Đề án của tỉnh về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, Tổng Bí thư chỉ rõ: Đây là vấn đề lớn, chủ trương của Trung ương là nhất quán và đã có từ lâu. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng không chỉ có kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mà nhấn mạnh chủ trương tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị từ cơ sở, tăng cường kiêm nhiệm một số chức danh trong hệ thống chính trị, theo hướng tinh gọn, rõ chức năng nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế: “Tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hiệu quả hoạt động chưa cao”; đồng thời xác định: “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Chủ trương đã có, đã rõ, nhưng thực hiện sao cho đúng, cho hiệu quả, không chủ quan được... Làm thế nào để “nhốt” quyền lực vào trong cơ chế, thể chế, có quy định, quy chế, là để anh làm chức ấy thì không thể tham nhũng, tiêu cực được. Đúng hướng, đúng chủ trương, nhưng làm thế nào cho hiệu quả, không phát sinh tiêu cực, không để xảy ra hệ quả không mong muốn. Bởi vậy, bước đi phải chặt chẽ, bài bản, vừa làm vừa rút kinh nghiệm".

Tổng Bí thư ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời đề nghị các bộ, ngành hữu quan cùng vào cuộc, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Quảng Ninh bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Về phía tỉnh Quảng Ninh, cần chủ động quyết liệt hơn nữa, phải xác định, lựa chọn những công việc, đề án cần ưu tiên để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, khảo sát một số mô hình mà tỉnh Quảng Ninh đang triển khai thực hiện trong thực tiễn; thăm Trạm y tế phường Quảng Yên – mô hình tập trung thực hiện chức năng y tế dự phòng, tiết kiệm nhân lực, đồng thời tăng cường năng lực hoạt động phòng chống dịch bệnh, y tế trường học, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm...

Tổng Bí thư cũng đã đến thăm Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã Quảng Yên – một mô hình đang chuyển đổi mạnh từ quản lý sang cung ứng dịch vụ và hướng tới kinh doanh, trên cơ sở tiếp nhận Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sáp nhập với Trạm khuyến nông thuộc UBND thị xã; thăm cầu Sông Chanh và mô hình đê xung yếu ngăn mặn đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên.

Nhân kỷ niệm 728 năm chiến thắng Bạch Đằng (1288-2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt – di tích lịch sử Bạch Đằng, tại thị xã Quảng Yên.

* Trước đó, chiều 13/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thăm Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Uông Bí tại Trụ sở Thành ủy Uông Bí; thăm phường Nam Khê, thành phố Uông Bí – đơn vị thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch phường./.

TTXVN

MỚI NHẤT
Việt Nam quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông
Việt Nam quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông

Từ ngày 16 - 17/4/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc (Kiên Giang), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiến hành cuộc gặp thường niên với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân trong dịp thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 09:05

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương viếng các liệt sĩ tại Quảng Trị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương viếng các liệt sĩ tại Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 17/4, nhân chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị...

Chủ nhật, 17/04/2016 - 03:12

4 người tự ứng cử được vào danh sách bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM
4 người tự ứng cử được vào danh sách bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM

(Dân trí) - Sáng nay (17/4), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, có 175 người đủ tiêu chuẩn vào danh sách chính thức bầu đại biểu HĐND TP.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 02:30

Tinh hoa toả sáng trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Tinh hoa toả sáng trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19/4/1946 - 19/4/2016), tối 16/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 01:00

Chốt danh sách ứng viên, chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV
Chốt danh sách ứng viên, chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV

(Dân trí) - Ngày 15/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa 14 và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 07:45

Chủ tịch nước khai hội Trường Yên, dâng hương cầu "Quốc thái dân an"
Chủ tịch nước khai hội Trường Yên, dâng hương cầu "Quốc thái dân an"

(Dân trí) - Tối 15/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự, đánh trống khai mạc lễ hội truyền thống Trường Yên 2016 và dâng hương cầu cho “Quốc thái dân an” tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 06:45

Phó Bí thư tỉnh Hà Giang được phân công làm Bí thư Hà Nam
Phó Bí thư tỉnh Hà Giang được phân công làm Bí thư Hà Nam

(Dân trí) - Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã được phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Thứ sáu, 15/04/2016 - 03:15

Nhà báo Trần Đăng Tuấn bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội
Nhà báo Trần Đăng Tuấn bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Hội nghị hiệp thương lần 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức đã chốt danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong số 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội của TP Hà Nội không có nhà báo Trần Đăng Tuấn.

Thứ sáu, 15/04/2016 - 11:55

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Cần bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Cần bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đề nghị cơ quan báo chí cần bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử, không phân biệt người được các tổ chức giới thiệu và người tự ứng cử; người có chức vụ cao với người không có chức vụ cao; không phân biệt giới tính…

Thứ sáu, 15/04/2016 - 11:25

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia tay cử tri thành phố Hải Phòng
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia tay cử tri thành phố Hải Phòng

(Dân trí) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, chiều 13/4, tại thành phố Hải Phòng, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiến hành tiếp xúc cử tri nhằm thông báo những kết quả chính của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII cũng như chia sẻ những mong muốn để Hải Phòng ngày càng phát triển, xứng tầm là một cực tăng trưởng của khu vực và cả nước.

Thứ sáu, 15/04/2016 - 10:00

Danh sách chi tiết 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương
Danh sách chi tiết 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương

(Dân trí) - Sáng 14/4, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội nghị chính thức “chốt” danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương.

Thứ sáu, 15/04/2016 - 07:39

Bí thư Thăng mong nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến TPHCM đầu tư
Bí thư Thăng mong nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến TPHCM đầu tư

(Dân trí) - “Tôi mong ngài đại sứ có tác động để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đến TPHCM làm ăn nhiều hơn nữa. Đưa Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư số 1 tại TPHCM”, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng bày tỏ với Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius.

Thứ sáu, 15/04/2016 - 02:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Tân Bộ trưởng VH - TT & DL: Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
Tân Bộ trưởng VH - TT & DL: Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

(Dân trí) - Ngày 14/4, tại Lễ bàn giao công việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã nêu lên những vấn đề cần tập trung thực hiện của Ngành trong thời gian tới.

Thứ năm, 14/04/2016 - 06:25

Thi đua khen thưởng: Có 10 đơn vị thì cả 10 đều... xuất sắc!
Thi đua khen thưởng: Có 10 đơn vị thì cả 10 đều... xuất sắc!

(Dân trí) - “Chấm dứt tình trạng xin - cho trong khen thưởng. Đừng để người đáng được khen thưởng thì không được, trong khi người chưa đủ điều kiện lại được. Đừng cào bằng thi đua khen thưởng kiểu một cơ quan có 10 đơn vị thì 10 đơn vị đều đạt thi đua xuất sắc”, ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TPHCM nói.

Thứ năm, 14/04/2016 - 04:13

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng TT&TT cho ông Trương Minh Tuấn
Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng TT&TT cho ông Trương Minh Tuấn

Bộ TT&TT sáng nay tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo ngành giữa nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son với tân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Thứ năm, 14/04/2016 - 03:23

Bí thư Hà Nội: “Chuẩn bị tốt nhân sự, đáp ứng yêu cầu đổi mới”
Bí thư Hà Nội: “Chuẩn bị tốt nhân sự, đáp ứng yêu cầu đổi mới”

(Dân trí) - Chỉ đạo tại kỳ họp tổng kết HĐND TP (nhiệm kỳ 2011-2016), ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội - yêu cầu cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Thứ năm, 14/04/2016 - 03:20

Chốt danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương
Chốt danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương

(Dân trí) - Sáng 14/4, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội nghị chính thức “chốt” danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương.

Thứ năm, 14/04/2016 - 03:15

Cục Cảnh sát hình sự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
Cục Cảnh sát hình sự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng 14/4, tại trụ sở Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát long trọng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS).

Thứ năm, 14/04/2016 - 02:54

Đồng chí Bùi Văn Cường làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Đồng chí Bùi Văn Cường làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, sáng 14.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành để bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Thứ năm, 14/04/2016 - 11:15

5 ứng viên đại biểu Quốc hội Trung ương có đơn khiếu nại, tố cáo
5 ứng viên đại biểu Quốc hội Trung ương có đơn khiếu nại, tố cáo

(Dân trí) - Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết, trong 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương có 5 người bị khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thứ năm, 14/04/2016 - 09:38

Hỗ trợ 500 tấn gạo cứu đói đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk
Hỗ trợ 500 tấn gạo cứu đói đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

(Dân trí) - Chính phủ đã hỗ trợ 500kg gạo cứu đói, giáp hạt và hạn hán cho gần 7.000 hộ đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thứ năm, 14/04/2016 - 04:00

Thủ tướng phân công lĩnh vực phụ trách của các Phó Thủ tướng
Thủ tướng phân công lĩnh vực phụ trách của các Phó Thủ tướng

(Dân trí) - Ngày 13/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và 5 Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo...

Thứ tư, 13/04/2016 - 08:16

Bộ Chính trị quyết định nhân sự 5 cơ quan Trung ương
Bộ Chính trị quyết định nhân sự 5 cơ quan Trung ương

Bộ Chính trị vừa quyết định về nhân sự: Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban Kinh tế Trung ương.

Thứ tư, 13/04/2016 - 04:05

Chủ tịch Quốc hội: Bầu cử - không chỉ tuyên truyền mạnh cho người có chức quyền
Chủ tịch Quốc hội: Bầu cử - không chỉ tuyên truyền mạnh cho người có chức quyền

(Dân trí) - “Các cấp ủy Đảng phải vào cuộc, chỉ đạo để người ứng cử gặp gỡ tiếp xúc cử tri, bảo đảm bình đẳng giữa các ứng cử viên. Không nên tuyên truyền quá mạnh cho người có chức có quyền, còn người khác lại ít”, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Thứ tư, 13/04/2016 - 02:35