Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam đón nhiều vận hội mới năm 2017

Bước sang Năm mới 2017, sẽ có nhiều thời cơ, vận hội mới mở ra với Việt Nam nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức và còn nhiều việc phải làm.

Đất nước ta vừa đi qua năm 2016-năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với rất nhiều sự kiện sôi động và phong phú. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta vẫn duy trì được đà phát triển kinh tế, giữ được ổn định chính trị-xã hội, đất nước vẫn thanh bình.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là chia sẻ của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam trước thềm năm mới.

Phóng viên: Kính thưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm 2016 là năm đầu tiên chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng tổng thể chúng ta vẫn duy trì được sự phát triển ổn định, bền vững. Xin Tổng Bí thư có thể đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật nhất trong năm vừa qua?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kết quả nổi bật tôi thấy nhiều người nói rồi, báo chí cũng đã hệ thống, người thì nói là 10 sự kiện, 5 sự kiện, tùy cách nhìn. Tổng thể, chúng ta có nhiều sự kiện nổi bật rất đặc sắc, phong phú, nhiều mặt.

Đầu tiên, chúng ta đã tổ chức Đại hội XII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Tiếp sau đấy, chúng ta triển khai ngay cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công rất tốt đẹp, hơn 99% cử tri đi bầu, bầu một lần là đầy đủ các đại biểu và cơ bản là bảo đảm chỉ tiêu chúng ta đề ra. Sau đấy, chúng ta kiện toàn ngay, rất khẩn trương các cơ quan và các nhân sự lãnh đạo chủ chốt bên Nhà nước, bên Chính phủ.

Thứ hai, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng chúng vẫn phát triển kinh tế, giữ được ổn định chính trị - xã hội, đất nước vẫn thanh bình. Riêng về kinh tế, tăng trưởng GDP của chúng ta năm nay đạt 6,21% (Quốc hội đề ra chỉ tiêu là 6,3%). Đầu tư nước ngoài năm nay gần 15 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối lần đầu tiên đạt 41 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đạt 2.215 USD.

Khách du lịch năm nay không phải ngẫu nhiên có đến 10 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào thăm nước ta và 62 triệu lượt khách trong nước, doanh thu từ du lịch năm nay khoảng 20 tỷ USD Mỹ. Điều nàycũng chưa bao giờ có.Về văn hóa – xã hội, chúng ta tiếp tục chăm lo nền văn hóa dân tộc của chúng ta, tiếp tục phát triển với nhiều loại hình.

Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, chúng ta vẫn bảo đảm một đất nước thanh bình. Quan hệ quốc tế tiếp tục được mở rộng, hoạt động nhộn nhịp. Năm 2016, chúng ta đón 22 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước, đoàn lãnh đạo cấp cao của chúng ta đi 16 nước dự các hội nghị quốc tế lớn, đa phương.

Vị thế, uy tín của Việt Nam trên chính trường quốc tế ngày càng cao. Không phải ngẫu nhiên mà tại Đại hội Đảng toàn quốc lần này có đến 252 điện chúc mừng từ các nước, các tổ chức quốc tế.

Năm 2011, Đại hội toàn quốc lần thứ XI chúng ta nhận được 179 điện chúc mừng lúc đó đã là kỷ lục. Điều này chứng tỏ vị thế của chúng ta ngày càng cao, bạn bè quốc tế rất quan tâm. Sắp tới chúng ta còn đón một loạt các đoàn quốc tế nữa đến thăm Việt Nam.

Nói tổng thể, có nhiều sự kiện nổi bật, nhưng nổi lên những cái chính là những điều đó, còn những đặc sắc nữa là chúng ta tập trung vào xây dựng chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị TW4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với một loạt các biện pháp được thực hiện, bước đầu đang tạo được đà và nhân dân có thể thấy có những chuyển biến, đương nhiên mới chỉ là bước đầu.

Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan được, còn nhiều khó khăn thách thức, chúng ta không chủ quan, say sưa với thắng lợi, nhưng chúng ta rất vui mừng và tự hào những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, một trong những năm có ấn tượng phát triển tốt, không khí đón xuân có khí thế, cả hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc, nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Đó là cái rất sâu xa không ai có thể đong đo đếm được.

Phóng viên: Vâng như Tổng Bí thư vừa nói, trong năm 2016, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”. Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. Theo Tổng Bí thư, để Nghị quyết này triển khai thực hiện có hiệu quả thì chúng ta cần tập trung vào những vấn đề gì?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trong Nghị quyết đã nói rất rõ rồi, chúng ta phải tập trung vào 4 nhóm giải pháp, rất cụ thể. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số ý mới. Đầu tiên là phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phê bình và tự phê bình, làm chuyển biến trong mỗi con người, mỗi tổ chức.

Thứ 2, phải nhấn mạnh xây dựng cơ chế chính sách luật pháp để kiểm soát cho được quyền lực. Ngoài việc kêu gọi tự giác giáo dục chính trị tư tưởng phải có biện pháp về tổ chức, tức là có cơ chế chính sách luật pháp,như tôi đã nhiều lần nói một cách hình ảnh lànhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, quy chế chính sách.

Thứ ba là tăng cường kỷ luật kỷ cương, vừa qua chỉ là xử lý bước đầu thôi. Thư tư, phải dựa vào nhân dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của công luận, của báo chí, công khai hóa.

Một số vấn đề xem xét kỷ luật đến đâu là công khai đến đó. Lần này nhấn mạnh mấy biện pháp tương đối đồng bộ, muốn như thế nói phải đi đôi với làm, hành động quyết liệt.

Nghị quyết lần này là nghị quyết hành động, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Vai trò quan trọng nữa là người đứng đầu phải rất gương mẫu, phải đi đầu. Tôi tin với đà này có thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, trong năm 2017, để giữ được môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển đất nước bền vững theo đúng mục tiêu của Đại hội Đảng XII đề ra, thì chúng ta cần tập trung vào những vấn đề gì?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Giữ cho được đất nước hòa bình ổn định để phát triển đất nước là yêu cầu rất khách quan, rất quan trọng, phải làm sao để đất nước ổn định mới có thể phát triển được. Điều đó phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kinh tế phải phát triển, đời sống nhân dân phải ổn định, lòng dân phải yên thì mới có thể giữ được ổn định.

Chúng ta phải kiên trì, kiên quyết giữ cho được độc lập, chủ quyền Quốc gia, phải tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại để làm sao cho bạn bè thế giới đồng tình ủng hộ chúng ta giữ được môi trường hòa bình ổn định trong khu vực và với bạn bè kể cả gần, kể cả xa thì chúng ta mới có thể giữ gìn hòa bình, ổn định được. Đồng thời phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ xảy ra.

Có nhiều yếu tố, nhưng theo tôi thì có mấy yếu tố đó phải bảo đảm thì mới giữ vững được ổn định, ổn định ở đây là ổn định chính trị, ổn định xã hội.Trong nội bộ phải giữ gìn cho được trật tự an toàn, an ninh. Bên ngoài nếu chúng ta xử lý không khôn khéo, không đúng mức thì cũng có thể xảy ra những căng thẳng, dẫn đến những xung đột rất không có lợi cho đất nước. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta nhu nhược, không dám làm gì.

Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ cho được độc lập chủ quyền quốc gia, nhưng đồng thời phải tạo mọi điều kiện, tranh thủ mọi cơ hội để giữ cho được đất nước ổn định mới có thể phát triển được. Đây chính là tư tưởng Bác Hồ. Bác Hồ rất đúng đắn, rất kiên định, kiên cường lập trường cách mạng, nhưng Bác rất khôn khéo, dĩ bất biến ứng vạn biến.

Bằng chính sách ngoại giao của mình tập hợp lực lượng đoàn kết cả quốc tế. Tôi cho rằng đây là một câu hỏi rất cần thiết đặt ra trong lúc này, ngay từ đón Tết vui xuân này cũng phải giữ cho được ổn định, không được để xảy ra những tình trạng đáng tiếc về an ninh trật tự.

Phóng viên: Đất nước và nhân dân đang đón chờ mùa xuân mới với những niềm tin và kỳ vọng, vậy qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Bí thư có lời chúc, lời gửi gắm gì tới đồng bào, chiến sỹ và kiều bào ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ai cũng biết mùa xuân đang về trên đất nước ta rồi, với rất nhiều niềm vui mới, khí thế mới và nhiều niềm hy vọng mới, nhưng có không biết bao nhiêu khó khăn thách thức đang chờ đón chúng ta.

Chính vì thế tôi chỉ mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đồng lòng nhất trí thật cao, quyết tâm thật lớn, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, truyền thống thương yêu lẫn nhau để chúng ta hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, các chính sách của Chính phủ đã đề ra, nhằm xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, nhân nhân ta ngày càng hạnh phúc.

Nhân dịp năm mới, một lần nữa xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gửi đến toàn thể cán bộ đảng viên, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài một năm mới vui vẻ, nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành công để cuối năm chúng ta chúng ta lại nhìn lại năm 2017này với nhiều niềm vui mới và nhiều niềm hy vọng mới.

Theo Xuân Dần

VOV

MỚI NHẤT
Hai bộ nghiên cứu lại chế độ với ông Vũ Huy Hoàng
Hai bộ nghiên cứu lại chế độ với ông Vũ Huy Hoàng

(Dân trí) - Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về vấn đề hậu quyết định kỷ luật xoá bỏ chức danh “nguyên Bộ trưởng” đối với ông Vũ Huy Hoàng, người phát ngôn Chính phủ cho biết, 2 Bộ Công Thương, Nội vụ đang nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng quyết định về việc điều chỉnh chế độ với ông Hoàng.

Thứ sáu, 03/02/2017 - 06:02

87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những thành tựu đáng tự hào
87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những thành tựu đáng tự hào

Đúng ngày này cách đây 87 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Thứ sáu, 03/02/2017 - 08:21

Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?
Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?

Theo ông Nguyễn Đức Hà, Đại hội XII đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức vì tình trạng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn tồn tại.

Thứ sáu, 03/02/2017 - 07:05

Chủ tịch nước chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi
Chủ tịch nước chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi

(Dân trí) - Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), ngày 31/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến nhà riêng thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi.

Thứ năm, 02/02/2017 - 07:55

Bình Định kỷ niệm 228 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Bình Định kỷ niệm 228 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân từ khắp nơi nô nức về Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) không chỉ để du xuân đầu năm mới mà còn hòa mình trong không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2017).

Thứ tư, 01/02/2017 - 03:08

Thủ tướng dâng hương tại lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Thủ tướng dâng hương tại lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(Dân trí) - Sáng nay 1/2 (ngày 5 tháng Giêng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (Hà Nội). Cách đây 228 năm (1789 - 2017), Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã chỉ huy nghĩa quân đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Thứ tư, 01/02/2017 - 10:44

Bí thư Thăng thúc đẩy lập quỹ đổi mới sáng tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Bí thư Thăng thúc đẩy lập quỹ đổi mới sáng tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đánh giá cao những đóng góp của nhà máy Intel Việt Nam cho sự phát triển kinh tế thành phố trong những năm qua. Ông đề nghị Intel tiếp tục giúp thành phố phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh nền kinh tế.

Thứ ba, 31/01/2017 - 08:30

Phó Thủ tướng: Quyết liệt với phương châm không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng
Phó Thủ tướng: Quyết liệt với phương châm không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng

(Dân trí) - Ngày 31/1, nhân dịp đầu Xuân, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự buổi họp mặt với đại diện cựu chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tham dự hoạt động.

Thứ ba, 31/01/2017 - 06:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Quảng Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Quảng Nam

(Dân trí) - Sáng 30/1 (ngày mồng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và nói chuyện với cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhân dịp đầu năm mới.

Thứ hai, 30/01/2017 - 07:06

Tổng Bí thư đi dạo bên Hồ Gươm, chúc Tết bà con nhân dân
Tổng Bí thư đi dạo bên Hồ Gươm, chúc Tết bà con nhân dân

(Dân trí) - Trong không khí ấm áp của ngày đầu Xuân mới, thư thái đi bộ bên bờ Hồ Gươm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết bà con nhân dân và du khách tham quan...

Thứ bảy, 28/01/2017 - 06:46

Thủ tướng mong Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ ngang tầm thế giới
Thủ tướng mong Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ ngang tầm thế giới

(Dân trí) - Sáng 28/1 (tức mùng một Tết Đinh Dậu), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân thành phố.

Thứ bảy, 28/01/2017 - 03:00

Nghĩ về các bài viết trên báo Nhân dân của Hồ Chủ tịch
Nghĩ về các bài viết trên báo Nhân dân của Hồ Chủ tịch

(Dân trí) - Không chỉ là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người sáng lập và đặt nền móng cho nhiều tổ chức chính trị, quân sự, văn hóa xã hội.

Thứ bảy, 28/01/2017 - 11:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch nước: Chào năm mới, mỗi người Việt hãy là một "con Rồng, cháu Tiên"
Chủ tịch nước: Chào năm mới, mỗi người Việt hãy là một "con Rồng, cháu Tiên"

(Dân trí) - Nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài; chúc nhân dân các nước trên thế giới, bạn bè quốc tế một năm mới hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

Thứ bảy, 28/01/2017 - 12:08

Thủ tướng chúc Tết chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất
Thủ tướng chúc Tết chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Chiều 27/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) và kiểm tra hoạt động tại Chi cục này nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Thứ sáu, 27/01/2017 - 09:17

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Sáng 27/1 (tức sáng 30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Thứ sáu, 27/01/2017 - 07:18

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, chiều 26/1 (chiều 29 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hà Nội.

Thứ năm, 26/01/2017 - 08:20

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các trí thức tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các trí thức tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội

(Dân trí) - Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, sáng 26/1 (ngày 29 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc Tết tại nhà riêng Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu; Giáo sư - tiến sĩ, Anh hùng Lao động, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân Trần Thu Hà; Giáo sư, nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức.

Thứ năm, 26/01/2017 - 08:13

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

(Dân trí) - Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), sáng 26/1 (tức ngày 29 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Thứ năm, 26/01/2017 - 06:41

TPHCM không được để người dân không kịp về quê ăn tết
TPHCM không được để người dân không kịp về quê ăn tết

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TPHCM phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Thứ năm, 26/01/2017 - 07:55

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nhân dịp Tết Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2-2017), chiều 25/1 (tức ngày 28 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn; chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi; thăm và chúc Tết một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại nhà riêng.

Thứ tư, 25/01/2017 - 10:20

Chủ tịch nước kiểm tra công tác và chúc Tết Cục An ninh mạng
Chủ tịch nước kiểm tra công tác và chúc Tết Cục An ninh mạng

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2017), chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, chiều 25/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và Tổng cục Tình báo (Bộ Công An).

Thứ tư, 25/01/2017 - 10:05

Xem xét thu hồi Bằng khen, Huân chương của Trịnh Xuân Thanh
Xem xét thu hồi Bằng khen, Huân chương của Trịnh Xuân Thanh

(Dân trí) - Theo nguồn tin của PV Dân trí, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) và các cơ quan liên quan đang xem xét quy trình để huỷ bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi Bằng khen và Huân chương của ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch PVC.

Thứ tư, 25/01/2017 - 04:23

Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xấu
Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xấu

(Dân trí) - Trước thềm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiều 24/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 312 - Sư đoàn Chiến thắng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thứ tư, 25/01/2017 - 08:10

Thủ tướng: Nhiệm vụ nặng nề, cán bộ thiếu bản lĩnh sẽ không thể hoàn thành
Thủ tướng: Nhiệm vụ nặng nề, cán bộ thiếu bản lĩnh sẽ không thể hoàn thành

(Dân trí) - Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, chiều 24/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu với lực lượng về nhiệm vụ ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán 2017.

Thứ tư, 25/01/2017 - 07:06