Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư khẳng định: trong toàn bộ di sản tư tưởng của Bác có một phần rất quan trọng nói về xây dựng Đảng với những lý luận hết sức sâu sắc.

Sáng 16/2 (tức ngày 28 Tết), nhân dịp xuân mới Ất Mùi và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí xúc động, trang nghiêm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài của Ðảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Người đã hiến dâng trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân; người làm rạng danh dân tộc, non sông và đất nước Việt Nam.

Tổng Bí thư bồi hồi xúc động khi được nghe giới thiệu về tác phẩm nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng năm 1969 với đầu đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Bài báo ngắn gọn, chưa đầy 700 chữ nhưng lại chứa đựng những tư tưởng to lớn, đề cập tới vấn đề quan trọng nhất trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: trong toàn bộ di sản tư tưởng của Bác có một phần rất quan trọng nói về xây dựng đảng với những lý luận hết sức sâu sắc và một hệ thống quan điểm cơ bản về xây dựng Đảng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng Đảng có vị trí rất quan trọng, xuyên suốt từ khi Bác mở các lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ của tổ chức “Thanh niên cách mạng đồng chí hội” , trong các tác phẩm Người viết và nhất là trong bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Bản Di chúc. Tổng Bí thư nhắc lại những lời căn dặn của Bác về xây dựng Đảng: Cách mạng trước hết phải có đảng lãnh đạo thì mới thành công cũng giống như là thuyền có người lái thì thuyền mới chạy đúng hướng. Để làm tốt vai trò lãnh đạo, Đảng phải là tổ chức cách mạng chân chính của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc; phải hết lòng, hết sức vì dân, vì nước, đặt lợi ích cao nhất của dân tộc, của quốc gia, của giai cấp lên trên hết, trước hết. Cán bộ, đảng viên chỉ là công bộc của dân, không phải làm quan nhân dân, không được đè đầu, cưỡi cổ nhân dân, không được xa dân. Phải nâng cao đạo đức cách mạng, chống cho được chủ nghĩa cá nhân vì chủ nghĩa cá nhân là thứ gian giảo, xảo quyệt, nó đẻ ra trăm thứ bệnh tật, nó kéo người ta xuống dốc không phanh.

Tổng Bí thư khẳng định: càng ngẫm những lời dạy của Bác trong điều kiện hiện nay càng thấy thấm thía và sâu sắc. Chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng, trong đó có việc chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức cũng như chống cho được chủ nghĩa cá nhân. Trong điều kiện cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế này thì cán bộ, đảng viên càng phải thấm nhuần việc nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đây là sự nghiệp lâu dài, gian khổ bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã cảnh báo rằng: “"Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen ngợi tập thể cán bộ, nhân viên Khu Di tích đã giữ gìn, bảo quản nguyên vẹn các kỷ niệm và hiện vật gắn liền với cuộc đời của Bác. Hơn ai hết, những cán bộ, nhân viên Khu Di tích phải là những người đi đầu trong việc thực hiện những lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ, xứng đáng với Bác Hồ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích.

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm gia đình, chúc Tết và chúc thọ Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu. Giáo sư Vũ Khiêu là Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học Việt Nam. Ông cũng là tác giả của hàng trăm tác phẩm, công trình khoa học lớn về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và nhiều lĩnh vực khác như triết học, đạo đức học, văn hóa, văn học - nghệ thuật, xã hội; tiêu biểu là công trình khoa học “Bàn về văn hiến Việt Nam” góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ sự kính trọng, chúc Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu trường thọ và tiếp tục cống hiến trí tuệ cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Giáo sư Vũ Khiêu cảm ơn những tình cảm của Tổng Bí thư và trân trọng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đôi câu đối “Giương cờ Đảng gian nan bất biến/ Học Bác Hồ chính đại vô tư” và “ Giáp Ngọ đón Xuân, Xuân đón Phúc; Ất Mùi khai bút, bút khai hoa”.

Theo Vũ Duy
VOV

Đang được quan tâm