Tổng Bí thư: Nâng cao sức mạnh quân đội, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực

(Dân trí) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2016 hôm nay, 13/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Bí thư Quân ủy TƯ ghi nhận kết quả chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực ở một số đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng...


Tổng Bí thư đánh giá Bộ Quốc phòng đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư đánh giá Bộ Quốc phòng đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư khái quát, nhìn lại năm 2016, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, vừa có cơ hội, thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen. Đây cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thu được những kết quả bước đầu làm tiền đề cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực, thiên tai, hạn hán, bão lũ đã ảnh hưởng tới đời sống của một bộ phận nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Quân ủy TƯ – Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo toàn quân vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kết quả đạt được của năm 2016 được Tổng Bí thư ghi nhận như lực lượng quân đội đã kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì sau Đại hội Đảng, bảo đảm dân chủ, đúng quy định và được sự đồng thuận cao. Bộ máy mới, con người mới đã nhanh chóng vận hành, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực.

Bộ Quốc phòng đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng ngừa và tích cực tiến công làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình". Lực lượng quân đội cũng tham gia ngăn chặn, xử lý đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả các tình huống, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quán triệt đường lối xây dựng Quân đội, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, hiện đại hóa lực lượng, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Người đứng đầu Đảng cũng đánh giá cao việc lực lược đã bước đầu chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực ở một số đơn vị, một số doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản.

Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, theo đó, đã được nâng lên.

Quân đội cũng phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tổng Bí thư khái quát, lực lượng đã chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, , vi phạm trên biên giới, trên biển; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác đối ngoại, tạo thế cân bằng chiến lược với các đối tác, tạo ấn tượng tích cực với cộng đồng quốc tế.

Hoan nghênh những thành tích đạt được của toàn quân, Tổng Bí thư nhấn mạnh, điều đó khẳng định vai trò của Quân đội dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng.

Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại, Tổng Bí thư kêu gọi tinh thần trách nhiệm cao của toàn quân, nói thẳng, nói thật, nói hết để tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm nguyên nhân và giải pháp đúng đắn để khắc phục.

Tổng Bí thư chỉ đạo cụ thể 5 nhiệm vụ chiến lược cần thực hiện trong năm 2017: Tiếp tục nghiên cứu, ngăn chặn kịp thời các biến động, nhất là ở những khu vực trọng yếu; Triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ tổ quốc, xây dựng các tỉnh thành thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch trong từng đơn vị để tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong quân đội; Thực hiện chương trình công nghiệp Quốc phòng trong điều kiện mới.

P. Thảo