Thứ sáu, 24/02/2017 - 17:10

Tổng Bí thư: Không liêm, không sạch thì không nói được người khác

Dân trí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một loạt yêu cầu đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng: Phải rất nhạy bén, tinh ý, đừng vô cảm; Phải liêm, phải sạch vì không liêm, không sạch thì không nói được người khác…

Hôm nay, 24/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2016.

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Một năm làm được nhiều việc, làm vụ nào ra vụ ấy

Nhắc lại bối cảnh năm 2016, Tổng Bí thư nhận định, Ban chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đã thể hiện quyết tâm cao trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Hoạt động kiểm tra trong năm, theo đó, đã làm được rất nhiều việc, khá toàn diện, có nhiều đổi mới, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, các tổ chức Đảng, UB Kiểm tra các cấp ngay sau Đại hội 12 đã sớm đề ra các chương trình hành động với trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra cũng có chuyển biến mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. UB Kiểm tra TƯ cũng xây dựng được quy chế làm việc của mình, tham mưu xây dựng quy định để thi hành điều lệ Đảng trong lĩnh vực kiểm tra.

“Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển biến rõ rệt, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm” – Tổng Bí thư ghi nhận nhiều kết quả tích cực đã đạt được.

Theo báo cáo, cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 10 vạn tổ chức đảng và hơn 4 vạn đảng viên; giám sát hơn 3 vạn tổ chức đảng và hơn 10 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật gần 150 tổ chức đảng và hơn 12 nghìn đảng viên…

Một đánh giá quan trọng của người đứng đầu Đảng, UB Kiểm tra các cấp đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng. Đã kiểm tra, xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng; có hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Cơ quan kiểm tra của Đảng đã phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý và công khai kết quả xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Riêng UB Kiểm tra TƯ, trong năm 2016, đã tích cực phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan có liên quan tham gia các đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số ngành, địa phương, góp phần thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao.

Cụ thể, Tổng Bí thư cho rằng, UB Kiểm tra TƯ đã tạo được điểm sáng nổi bật khi vào cuộc tích cực, quyết liệt, có nhiều việc làm và làm được nhiều việc có kết quả rõ rệt, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, tạo ra một làn gió mới, niềm tin mới.

“Cái mới của thời gian gần đây là chủ động tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm khá nhiều, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra vi phạm; làm vụ nào ra vụ ấy, làm bài bản, khoa học, làm đến nơi, đến chốn; làm kỷ luật đảng trước không chờ kết luận của các cơ quan nhà nước, thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận...” – Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ cho thấy thêm những bài học quý.

“Kỷ luật một vài người để cứu muôn người!”

Tổng Bí thư: Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình.
Tổng Bí thư: "Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình".

Dù vậy, người lãnh đạo cao nhất trong Đảng cũng chỉ ra, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe; đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, không nghiêm túc.

Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa mạnh mẽ. Uỷ ban kiểm tra cùng cấp cũng chưa mạnh dạn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ về công tác kiểm tra, nhất là việc kiểm tra những vụ việc sai phạm cụ thể.

Nội dung chương trình kiểm tra của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn dàn trải, chưa thực sự đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Vẫn còn những tổ chức đảng thiếu bản lĩnh, dĩ hoà vi quý, cá biệt có biểu hiện bao che cho cán bộ, đảng viên có chức, có quyền vi phạm.

Tổng Bí thư nhận định, chính vì còn những khuyết điểm, hạn chế đó nên tình hình vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, suy thoái về đạo đức, lối sống…

Thẳng thắn đánh giá tình hình dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đang vui mừng, ủng hộ công tác chỉnh đốn Đảng nhưng cũng không ít người băn khoăn lo rằng công việc có được thực hiện đến nơi đến chống, Tổng Bí thư nhắc nhở về trách nhiệm của UB Kiểm tra các cấp trong cuộc đấu tranh này.

Tổng Bí thư lưu ý 5 nhiệm vụ cụ thể cần tiếp tục thực hiện trong năm 2017. Trước hết là việc nhận thức về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng vì “lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo”.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người!” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong không khí cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, nhân dân đang hồ hởi, ủng hộ, Tổng Bí thư yêu cầu công tác kiểm tra cần được đẩy mạnh, làm quyết liệt hơn, không không thoả mãn với những gì đã làm được.

Một lần nữa nhắc nhở phương châm “làm đến cùng”, Tổng Bí thư cũng lưu ý chuẩn bị làm tiếp những vụ việc mới phát sinh. Tổng Bí thư chỉ đạo: “Phải rất nhạy bén, tinh ý, đừng vô cảm. Chú ý kiểm tra đều các khu vực, các lĩnh vực, các địa phương. Các địa phương phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới".Chú trọng các khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực (như quản lý đất đai, tài chính, ngân hàng, công tác cán bộ,...)”.

Theo đó, Tổng Bí thư giao UB Kiểm tra TƯ giám sát luôn việc thi hành kỷ luật Đảng viên ở dưới khi phát hiện dấu hiệu sai phạm, tránh tình trạng bao che sai phạm của địa phương, giám sát các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật đảng.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ nặng nề trước mắt, Tổng Bí thư đòi hỏi những cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường.

“Đó là thách thức không nhỏ. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không vì lợi ích cá nhân, không làm liều, làm ẩu. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục. Phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác” – Tổng Bí thư kết lại bài phát biểu.

P.Thảo