Thứ năm, 22/11/2018 - 10:43

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước có thể tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn Hà Nội?

Dân trí

Phúc đáp kiến nghị của cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay phiên đi các tỉnh ngoài địa bàn ứng cử để tiếp xúc cử tri trong cả nước, Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội khẳng định, việc này có quy định cụ thể và thực tế vẫn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện lâu nay…


Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội)

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội)

Gửi kiến nghị tới Quốc hội, cử tri Đồng Nai bày tỏ mong muốn đại biểu Quốc hội là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay phiên đi các tỉnh ngoài địa bàn ứng cử để tiếp xúc cử tri và lắng nghe ý kiến của cử tri trong cả nước.

Kiến nghị này được chuyển tới Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội. Phúc đáp cử tri, Ban Dân nguyện viện dẫn Điều 27 Luật Tổ chức Quốc hội quy định việc “Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội” và “tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm”.

Ngoài ra, Nghị quyết liên tịch 525 ban hành năm 2012 của UB Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nêu rõ, trong trường hợp cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả đóng góp của mình vào xây dựng luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đại biểu Quốc hội có thể tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn tỉnh thành nơi mình ứng cử.

Theo đó, Ban Dân nguyện nhận định, việc tiếp xúc cử tri ngoài địa phương nơi đại biểu ứng cử sẽ căn cứ vào yêu cầu thực tế công tác của mỗi đại biểu Quốc hội, nhằm đáp ứng tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình.

Việc các lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Chủ tịch nước, Tổng Bí thư) về các địa phương tiếp xúc cử tri và nhân dân là thực tế đã được thực hiện từ trước đến nay và được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Trong trường hợp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhận thấy, địa phương và cử tri kiến nghị cần lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tiếp xúc cử tri để giải quyết công việc được tốt hơn, đề nghị đoàn gửi trực tiếp kiến nghị đến lãnh đạo đó” – văn bản trả lời của Ban Dân nguyện nêu gợi ý.

Trách nhiệm cơ quan giới thiệu thế nào khi đại biểu Quốc hội tham nhũng, tiêu cực

Cũng liên quan đến hoạt động của các đại biểu Quốc hội, cử tri Đắk Lắk kiến nghị, thời gian qua, một số đại biểu Quốc hội bị bắt, cho thôi nhiệm vụ đại biểu liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Do vậy, đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong vấn đề giới thiệu, hiệp thương bầu cử.

Nội dung này được Ban Công tác đại biểu của UB Thường vụ Quốc hội trả lời. Cơ quan phúc đáp nhận định, việc một số đại biểu Quốc hội bị bắt, cho thôi nhiệm vụ đại biểu liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thời gian qua là điều không mong muốn của Quốc hội, Chính phủ, UB Trung ương MTTQ Việt Nam và các cấp.

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan ở trung ương cũng như các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương đã tiến hành rà soát quy trình công tác cán bộ, nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, từ đó có đề xuất khi sửa đổi Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân.

Cử tri Hải Phòng nêu vấn đề, luật Tổ chức Quốc hội có quy định Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn, quy định trình tự, thủ tục, điều kiện thực hiện các quy định này.

Ban Công tác đại biểu giải thích, trình tự Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Quy chế làm việc của UB Thường vụ Quốc hội và Điều 41 Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Trình tự để Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân khi không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì đang được Ban Công tác đại biểu nghiên cứu, báo cáo UB Thường vụ Quốc hội xem xét, quy định trong Nghị quyết về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

“Trình tự, thủ tục, điều kiện để cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đang được các cơ quan nghiên cứu, cân nhắc thận trọng trước khi trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định” – văn bản trả lời cử tri chốt lại.

P.Thảo