Thứ tư, 09/05/2018 - 16:43

Tiểu sử tân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

Dân trí

Tân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú là người có thâm niên với lĩnh vực kiểm tra của đảng. Ông từng làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra tỉnh ủy, rồi 2 lần được bầu làm Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương…

Ông Trần Cẩm Tú đã có thời gian dài công tác tại UB Kiểm tra Trung ương
Ông Trần Cẩm Tú đã có thời gian dài công tác tại UB Kiểm tra Trung ương

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961; quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Trước khi được bầu làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương, ông đã có nhiều giai đoạn đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm UB này.

Trước đó, ông có thời gian dài trưởng thành, công tác với các chức vụ khác nhau tại Hà Tĩnh. Ông từng là Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2004-2011); Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.

Ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X (tháng 4/2006). Trong nhiệm kỳ công tác này, ông đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, rồi làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đến khóa XI, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho đến tháng 8/2011 thì được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ông trở lại công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm UB này.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII (tháng 1/2016), ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đến thời điểm này, ông Trần Cẩm Tú đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3 khóa (X; XI; XII), là Đại biểu Quốc Hội khóa XIII; XIV.

P.T