Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cấp phó các cơ quan của Quốc hội

(Dân trí) - UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV đã họp phiên thứ nhất, với 2 buổi làm việc sáng - chiều ngày 22/7, sau khi kết thúc phần hoạt động chung của toàn thể Quốc hội. Thường vụ đã phê chuẩn danh sách cấp phó của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội…


Phiên họp thứ nhất của UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV

Phiên họp thứ nhất của UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV

Phiên họp tiến hành tại phòng họp Tân Trào – Nhà Quốc hội, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của 4 Phó Chủ tịch Quốc hội. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

UB Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và các Ủy viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo cơ cấu hiện nay, mỗi Uỷ ban của Quốc hội có từ 2 Phó Chủ nhiệm.

UB Thường vụ Quốc hội thảo luận, thống nhất về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

P.T

Tin liên quan