TPHCM:

Thanh tra và thu hồi nộp ngân sách 266 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong năm 2014, toàn ngành Thanh tra thành phố đã thực hiện 261 cuộc thanh tra, trong đó có 164 cuộc thanh tra đột xuất. Kết quả thanh tra phát hiện 115 đơn vị sai phạm, trong đó sai về kinh tế là 396 tỷ đồng.

nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung
vào chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Theo UBND TP, thanh tra 395 đơn vị thì phát hiện ở sai phạm ở 115 đơn vị. Riêng sai phạm về kinh tế là 396 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra thành phố phát hiện sai phạm 377 tỷ đồng; Thanh tra quận, huyện phát hiện sai phạm 19 tỷ đồng; Thanh tra Sở - ngành phát hiện sai phạm 734 triệu đồng.

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 379 tỷ đồng, trong đó Thanh tra thành phố kiến nghị thu 374 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 37 tập thể và 136 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Kết quả thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 266 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra thành phố thu hồi nộp ngân sách 264 tỷ đồng, Thanh tra quận – huyện thu hồi nộp ngân sách 1,5 tỷ đồng, Thanh tra Sở - ngành thu hồi nộp 26,5 triệu đồng.

Theo UBND TP, năm 2015 Thanh tra thành phố sẽ đẩy nhanh thanh tra trên diện rộng về nợ đọng vốn đầu tư và thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt là công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong năm 2014, thành phố đã giải quyết 2.659/3.081 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 87%. Phân tích đơn khiếu nại đúng là 5%, khiếu nại sai là 81%, khiếu nại có đúng có sai là 14%.

Giải quyết 242/271 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 89%. Phân tích cho thấy, đơn tố cáo đúng là 6%, tố cáo sai là 77%, tố cáo có đúng có sai là 17%.

Dự báo trong năm 2015 có khoảng 12 vụ việc sẽ phát sinh khiếu nại đông người. Trong đó, quận 1: 1 vụ; quận 8: 1 vụ; quận 11: 1 vụ; quận Bình Thạnh: 3 vụ; quận Bình Tân: 1 vụ và huyện Hóc Môn: 1 vụ.

Hầu hết các dự báo khiếu nại tố cáo đông người tại các quận – huyện có nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án đang triển khai trong năm 2014.

Quốc Anh

 

Đang được quan tâm