Quảng Trị:

Tạo điều kiện giúp chủ tàu sớm tiếp cận nguồn vốn vay

(Dân trí) - Ngày 26/11, tỉnh Quảng Trị đã họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách ưu tiên phát triển thủy sản trên địa bàn.

Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan trong việc xác định một số tiêu chí lựa chọn các chủ tàu có nhu cầu vay vốn đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu đánh bắt thủy sản theo tinh thần Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng đã trình bày ý kiến trong việc lựa chọn các đối tượng tham gia vay vốn, tính hiệu quả trong thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tạo điều kiện giúp chủ tàu sớm tiếp cận nguồn vốn vay
Các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận nhiều nội dung liên quan để Nghị định 67 được triển khai kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách phát triển thuỷ sản đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai các chính sách phát triển thuỷ sản theo Nghị định số 67.

Để phát huy tốt hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan phải thực hiện đầy đủ công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định 67/2014/NĐ-CP. Việc thực hiện một số chính sách phát triển thuỷ sản phải đồng bộ, tuân thủ đúng quy định Nhà nước; bám sát đúng quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị đề cập đến tính cấp thiết của chính sách nói trên đối với việc phát triển ngành thủy sản tại địa bàn. Ông Nam cho biết, để triển khai, thực hiện Nghị định 67 có hiệu quả, Sở NN-PTNT đã ban hành các tiêu chí lựa chọn chủ tàu vay vốn đóng mới, nâng cấp và cải hoán tàu cá. Chi cục đã phổ biến và tập hợp các đối tượng đăng ký, lựa chọn những chủ tàu có đủ tiêu chuẩn để trình tỉnh phê duyệt.

Tạo điều kiện giúp chủ tàu sớm tiếp cận nguồn vốn vay
Nghị định 67 được sớm triển khai sẽ tạo thuận lợi cho nhiều ngư dân Quảng Trị yên tâm vươn khơi, bám biển 

Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị nêu ý kiến cần xem xét để làm sao giúp các chủ tàu tiếp cận được nguồn vốn một cách sớm nhất, kịp thời, giúp họ đầu tư đóng mới, cải hoán tàu.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Để phát huy tối đa hiệu quả của việc thực hiện Nghị định 67 tại địa phương, trong các tiêu chí lựa chọn chủ tàu vay vốn đóng mới, nâng cấp và cải hoán tàu cá cần: Ưu tiên các tàu cá đánh bắt vùng biển xa bờ, chủ tàu đang hoạt động nghề cá và hoạt động có hiệu quả trong 3 năm trở lại đây. Ưu tiên những tàu có công suất lớn hơn. Tàu đóng mới bằng vỏ thép và chất liệu mới.

Trên cơ sở ý kiến, đề xuất của các thành viên trong Ban chỉ đạo, cũng như các tiêu chí cần hỗ trợ của các địa phương đăng ký, UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho 27 tàu (24 tàu cá, 3 tàu dịch vụ hậu cần) đủ điều kiện trên địa bàn. Cụ thể: Huyện Gio Linh 22 tàu, Vĩnh Linh 3 tàu và Triệu Phong 2 tàu.

Số tàu còn lại được phân bổ theo chỉ tiêu của Trung ương giao cho Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo làm việc với các địa phương để có kế hoạch phân bổ đợt 2. Ngoài ra, tỉnh giao cho các huyện liên quan chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành rà soát các tiêu chí lựa chọn các chủ tàu đủ điều kiện để báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

Đăng Đức