Tạo chuyển biến căn bản trong thi hành án dân sự

Dân trí Giai đoạn hiện nay, các cơ quan thi hành án dân sự thủ đô Hà Nội đứng trước thời cơ và thách thức. Trong đó, yêu cầu của xã hội, của công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế... đặt ra yêu cầu lớn.

Ông Lê Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Hà Nội cho biết: “Hàng năm, đơn vị giải quyết hàng vạn bản án, quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội còn hết sức nặng nề. Vẫn còn nhiều bản án, quyết định chưa được thi hành, tình trạng khiếu nại, tố cáo về thi hành án tuy đã giảm nhưng vẫn còn nhiều...”.

Theo đó, bối cảnh năm 2016 và cả giai đoạn 2016 – 2021, các cơ quan thi hành án dân sự thủ đô Hà Nội đứng trước thời cơ và thách thức. Trong đó, yêu cầu của xã hội, của công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế (nhất là trên địa bàn thủ đô Hà Nội) đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày càng cao.


Ông Lê Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội

Ông Lê Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội

Số việc, số tiền thụ lý tăng cao, tạo áp lực hoàn thành chỉ tiêu đối với các Chấp hành viên; thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, tài sản kê biên, hạ giá nhiều lần không bán được. Một số trường hợp Bản án, Quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành v.v.

Một là, triển khai đầy đủ, kịp thời có hiệu quả chỉ đạo của Bộ, Tổng cục, Thành phố, tranh thủ tối đa sự quan tâm của Bộ, ngành và thành phố, trong đó: Cục và các Chi cục THADS Hà Nội đã làm tốt việc quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Bộ, Tổng cục, Thành phố đến các đơn vị trực thuộc, cụ thể hóa để thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của Thủ đô. Trên cơ sở đó, hàng năm, Cục Thi hành án dân sự thành phố luôn chú trọng đến việc xây dựng, ban hành các Kế hoạch bảo đảm sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao. Đơn cử như năm 2016, nhiều kế hoạch quan trọng được ban hành như Kế hoạch số 55/KH-CTHA ngày 24/3/2016 về tổ chức thực hiện “Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016”; Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các hồ sơ thi hành án dân sự trọng điểm phúc tạp, kéo dài; Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày 27/01/2016; Quyết định số 105/QĐ-CTHADS ngày 24/3/2016 về việc kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo xử lý các việc thi hành án có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng v.v. Cùng với đó, Lãnh đạo Cục cũng tập trung chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội); Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế đã được ký kết như: Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự với cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Sở Tư pháp; Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội và Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Hai là, liên tục coi công tác cán bộ là khâu cốt yếu, tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác: Trong công tác này, tập trung vào một số nội dung trọng yếu như rà soát, đánh giá, làm rõ thực trạng về đội ngũ cán bộ (nhất là người đứng đầu). Đến nay đã đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện tổ chức, cán bộ của 30 Chi cục và ở đơn vị Cục. Cục đã ban hành Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở nhận diện, đánh giá kỹ tình hình hoạt động, tính chất, khối lượng công việc của từng đơn vị, từng địa bàn để đưa ra các quyết định quản lý một cách thích hợp. Với tình hình yêu cầu công tác ngày càng cao, chỉ tiêu thi hành án các năm tăng dần, trong khi chỉ tiêu chấp hành viên giảm, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị toàn thành phố như: điều chỉnh giảm biên chế của những đơn vị khó khăn ít để bổ sung cho các đơn vị khó khăn nhiều (Cục đã quyết định cắt giảm biên chế của 08 đơn vị để điều chỉnh bổ sung kịp thời cho những đơn vị đang đặc biệt khó khăn); cùng với đó thì tiến hành điều động công chức từ đơn vị cắt giám biên chế sang các đơn vị mới được bổ sung; quyết liệt trong việc sắp xếp bố trí lại đội ngũ công chức lãnh đạo (nhất là người đứng đầu) của cả các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục, bảo đảm để không được trì trệ; những đồng chí không đáp ứng được yêu cầu thì tạo điều kiện được bố trí công việc khác hoặc thực hiện chính sách phù hợp theo quy định; tăng cường biệt phái Chấp hành viên, công chức (trong đó chủ yếu là Chấp hành viên) để hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị đang là điểm nóng để giải quyết tức thì công việc.

Ba là, tăng cường kiểm soát đầy đủ, toàn diện, chính xác công việc của tất cả các đơn vị trên địa bàn toàn thành phố trong đó: Lãnh đạo Cục nắm chắc công việc thông qua công tác thống kê, báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất hàng tháng, từ đó có giải pháp phù hợp với từng đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm tra chuyên đề và công tác tự kiểm tra. Đeo bám đến cùng những việc đã có ý kiến chỉ đạo và những vấn đề đã được kiểm tra, có kết luận. Tăng cường hướng mạnh về cơ sở, chú trọng biện pháp kiểm tra công vụ qua đó vừa đánh giá đúng tình hình, vừa có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc của các địa phương. Đối với những vấn đề có đơn thư, phản ánh, Cục đều lắng nghe kỹ lưỡng, kiểm tra làm rõ, nếu đúng thì có biện pháp chỉ đạo quyết liệt tổ chức khắc phục, đồng thời có biện pháp kiểm điểm nghiêm túc đối với những trường hợp có sai sót (nhẹ thì kiểm điểm rút kinh nghiệm, nặng thì có hình thức xử lý kỷ luật). Tăng cường và duy trì thường xuyên công tác giao ban giữa Cục với các Chi cục. Sau mỗi lần giao ban, đều có kết luận, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời vướng mắc của địa phương, định hướng những công việc cần tập trung giải quyết, tháo gỡ. Thường xuyên quan tâm đôn đốc, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ đối với các hồ sơ khó khăn, vướng mắc, khó thi hành, các vụ việc khiếu nại phức tạp khi các Chi cục và Chấp hành viên xin ý kiến. Chỉ đạo các Chi cục, các Chấp hành viên thuộc Cục thực hiện việc rà soát, phân loại hồ sơ, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thi hành án đối với các việc thi hành án trọng điểm, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, việc thu hồi tài sản cho nhà nước. Những vụ án lớn, án trọng điểm được tập thể lãnh đạo Cục bàn, chỉ đạo, hỗ trợ với Chấp hành viên và các đơn vị.

Bốn là, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm trong việc triển khai có hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự: Thực tiễn cho thấy, Hà Nội thường xảy ra những vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp. Bài học kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, để giải quyết có hiệu quả công tác thi hành án dân sự thì ngoài phải tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp đòi hỏi phải nhạy bén, trí tuệ trong đó: (i) Phải nhận diện thật rõ ràng các vụ việc từ đó, đưa ra các định hướng cụ thể cho quá trình xử lý. Muốn nhận diện được thì phải xác minh, tìm hiểu kỹ nội dung của vụ việc, từ đó làm rõ mấu chốt của vấn đề phức tạp từ đâu (thực tiễn cho thấy có những vụ việc không phải chỉ xuất phát từ các bên đương sự mà có những vụ việc phức tạp phát sinh từ yếu tố bên ngoài tác động).(ii) Phải dựa chắc vào cơ sở pháp lý và nội dung bản án, quyết định của Tòa án, từ đó định hướng cách giải quyết. Bởi vì, dù phương pháp hay nhưng cơ sở pháp lỹ không vững chắc thì cũng không thể thực hiện được. (iii) Huy động tối đa các mối quan hệ mà mình có để tham gia vào cuộc đối với việc tổ chức thi hành từng vụ việc. (iv) Tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cấp chính quyền và các tổ chức chính trị địa phương sẽ thành công. Đây là cơ sở quan trọng, quyết định sự thành công. (v) Phải kiên trì thuyết phục. Việc thuyết phục không chỉ của riêng cơ quan thi hành án mà đề nghị sự vào cuộc của các ngành, sự kiên quyết của Cục với nhiều biện pháp (kể cả biện pháp tổ chức). (vi) Khi đã có đủ cơ sở thì phải kiên quyết.v.v.

Năm là, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được lãnh đạo Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự thành phố quan tâm, hàng tuần sắp xếp lịch trực tiếp dân và cử cán bộ trực tiếp dân hàng ngày theo đúng quy định. Các trường hợp công dân đến đều được cán bộ trực tiếp dân hướng dẫn nhiệt tình, không phiền hà sách nhiễu. Tổ chức và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, thực hiện theo Quy chế tiếp công dân. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, tố cáo, khiếu nại phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Trong đó Cục đặc biệt chú trọng đến công tác vận động, giáo dục, thuyết phục nhờ đó có những vụ tồn đọng gần 10 năm nay đã được các bên thỏa thuận với nhau để giải quyết.

Minh Anh

Tag :
MỚI NHẤT
Việt Nam yêu cầu Thái Lan điều tra vụ bắn tàu cá Bến Tre
Việt Nam yêu cầu Thái Lan điều tra vụ bắn tàu cá Bến Tre

(Dân trí) - Đại diện Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội phản đối việc Hải quân Thái Lan nổ súng vào tàu cá của tỉnh Bến Tre khiến 2 ngư dân bị thương, đồng thời yêu cầu Thái Lan điều tra vụ việc.

Thứ ba, 12/07/2016 - 11:09

Đề nghị Quốc hội giám sát tối cao về an toàn thực phẩm
Đề nghị Quốc hội giám sát tối cao về an toàn thực phẩm

(Dân trí) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chọn 2 chuyên đề thực hiện chính sách quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện chính cải cách hành chính để trình Quốc hội tiến hành giám sát tối cao trong năm 2017. Hai chuyên đề khác được chọn để UB Thường vụ Quốc hội giám sát.

Thứ ba, 12/07/2016 - 11:05

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 31 địa phương, nhiệm kỳ 2016-2021
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 31 địa phương, nhiệm kỳ 2016-2021

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ ba, 12/07/2016 - 08:52

Bí thư Thăng: Đại biểu Quốc hội trên nghị trường đừng “dĩ hòa vi quý”!
Bí thư Thăng: Đại biểu Quốc hội trên nghị trường đừng “dĩ hòa vi quý”!

(Dân trí) - “Đã là đại biểu dân cử thì không được né tránh những vấn đề “nóng” của đất nước cũng như bức xúc của cử tri. Tôi đề nghị các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phải thẳng thắn và có trách nhiệm, không nể nang, “dĩ hòa vi quý” trong hoạt động giám sát”, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nói.

Thứ ba, 12/07/2016 - 07:19

Đà Nẵng được hưởng cơ chế đặc thù nhưng thấp hơn Hà Nội, TPHCM
Đà Nẵng được hưởng cơ chế đặc thù nhưng thấp hơn Hà Nội, TPHCM

(Dân trí) - UB Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề xuất quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng ở mức thấp hơn so với cơ chế được hưởng của Hà Nội, TPHCM.

Thứ hai, 11/07/2016 - 11:11

Thủ tướng: Chống việc “chạy” giải thưởng, trao giải tràn lan
Thủ tướng: Chống việc “chạy” giải thưởng, trao giải tràn lan

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, tránh tình trạng trao giải tràn lan, hình thức, “chạy” giải thưởng…

Thứ hai, 11/07/2016 - 09:11

Thủ tướng dự hội nghị quân chính toàn quân
Thủ tướng dự hội nghị quân chính toàn quân

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc, diễn biến căng thẳng, khó lường trên Biển Đông cùng với các khó khăn, thách thức cả nước đang đối mặt như thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường biển miền Trung, nhiệm vụ đặt ra với quân đội thời gian tới rất nặng nề…

Thứ hai, 11/07/2016 - 08:27

Xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh
Xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định và yêu cầu, tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Cùng đó, Ủy ban kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Thứ hai, 11/07/2016 - 07:19

Hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL gây thiệt hại hơn 4.600 tỷ đồng
Hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL gây thiệt hại hơn 4.600 tỷ đồng

(Dân trí) - Hạn hán, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) gây thiệt hại khoảng 4.678 tỷ đồng, làm khoảng 226.605 hộ dân thiếu nước sinh hoạt… Những đánh giá, thống kê này vừa được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ công bố.

Thứ hai, 11/07/2016 - 06:12

Phó Thủ tướng thống nhất tính lại phí BOT
Phó Thủ tướng thống nhất tính lại phí BOT

(Dân trí) - Đáp lại phản ánh của UB Tài chính Ngân sách của Quốc hội về bất cập trong nhiều tuyến đường duy nhất được cho phép thực hiện dự án BOT để thu phí, không cho người dân sự lựa chọn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xác nhận đang có nhiều vấn đề, cần tính toán lại…

Thứ hai, 11/07/2016 - 05:20

Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ồ ạt cuối nhiệm kỳ
Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ồ ạt cuối nhiệm kỳ

(Dân trí) - Cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của Chính phủ tại phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị làm rõ việc dư luận phản ánh một số Bộ ngành bổ nhiệm cán bộ ồ ạt khi chốt lại nhiệm kỳ, trong đó có việc bổ nhiệm tại Bộ Công thương.

Thứ hai, 11/07/2016 - 04:06

Thảm họa môi trường của Formosa sẽ kéo lùi tăng trưởng năm 2016
Thảm họa môi trường của Formosa sẽ kéo lùi tăng trưởng năm 2016

(Dân trí) - Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2016 giảm đà, nguyên nhân là do thảm họa môi trường biển Formosa gây ra; ngoài ra có nguyên nhân chủ quan là cuộc bầu cử, chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ, nhân sự trong bộ máy chính quyền các cấp nhiều thay đổi…

Thứ hai, 11/07/2016 - 03:02

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng phê chuẩn 8 Chủ tịch tỉnh, bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng
Thủ tướng phê chuẩn 8 Chủ tịch tỉnh, bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn nhân sự 9 tỉnh (Yên Bái, Nghệ An, Nam Định, Hà Giang, Quảng Bình, Bình Định, Trà Vinh, Cà Mau và Long An) và bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng (Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ).

Thứ hai, 11/07/2016 - 12:03

Kiên quyết đóng cửa mỏ vàng nếu doanh nghiệp khai thác chưa nộp thuế
Kiên quyết đóng cửa mỏ vàng nếu doanh nghiệp khai thác chưa nộp thuế

(Dân trí) - Ngày 10/7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình ANTT, ATGT, công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh...

Chủ nhật, 10/07/2016 - 04:59

Thủ tướng yêu cầu chú trọng vấn đề phụ nữ khởi nghiệp
Thủ tướng yêu cầu chú trọng vấn đề phụ nữ khởi nghiệp

(Dân trí) - Đánh giá cao hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với các phong trào phụ nữ xây dựng gia đình, làm kinh tế, vượt đói nghèo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chú trọng hơn vấn đề phụ nữ khởi nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng…

Thứ bảy, 09/07/2016 - 09:05

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

(Dân trí) Chiều 9/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng, nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của đồng chí ( 10/7/1986 - 10 /7/2016).

Thứ bảy, 09/07/2016 - 08:59

Tháo gỡ vướng mắc để kịp khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019
Tháo gỡ vướng mắc để kịp khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo quyết liệt xây dựng cơ chế đặc thù, rút ngắn thời gian chuẩn bị triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành để muộn nhất năm 2019 phải khởi công xây dựng, đáp ứng mục tiêu đưa công trình sử dụng giai đoạn 1 vào năm 2025.

Thứ bảy, 09/07/2016 - 08:30

Thủ tướng: Sớm trình Quốc hội khoá mới luật tiền lương tối thiểu
Thủ tướng: Sớm trình Quốc hội khoá mới luật tiền lương tối thiểu

(Dân trí) - Nói về lộ trình cải cách tiền lương, xây dựng tiền lương tối thiểu “chạy” theo chỉ số tăng trưởng, tăng giá, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tích cực nghiên cứu, triển khai. Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoá XIV dự luật Tiền lương tối thiểu sớm nhất có thể.

Thứ bảy, 09/07/2016 - 08:05

Chủ tịch nước gặp mặt các giáo sư đoạt giải Nobel dự “Gặp gỡ Việt Nam”
Chủ tịch nước gặp mặt các giáo sư đoạt giải Nobel dự “Gặp gỡ Việt Nam”

Chiều 9/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt Đoàn các giáo sư đoạt giải Nobel và các nhà khoa học quốc tế tham dự Hội nghị quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội”.

Thứ bảy, 09/07/2016 - 07:34

Hoàn thành xây dựng bộ máy lãnh đạo khoá mới của 3 tỉnh
Hoàn thành xây dựng bộ máy lãnh đạo khoá mới của 3 tỉnh

(Dân trí) - Thêm 3 tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Điện Biên vừa được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch cho nhiệm kỳ công tác 2016-2021 sau khi đã bầu được các nhân sự lãnh đạo bộ máy chính quyền tỉnh đợt vừa qua.

Thứ sáu, 08/07/2016 - 09:41

Bộ Nông nghiệp lên phương án hỗ trợ người dân vùng cá chết
Bộ Nông nghiệp lên phương án hỗ trợ người dân vùng cá chết

(Dân trí) - Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao đề xuất chính sách hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung sau sự cố Formosa xả thải độc làm hải sản chết hàng loạt.

Thứ sáu, 08/07/2016 - 08:57

Bí thư, Chủ tịch tỉnh “tránh mặt" dân, xử lý trách nhiệm thế nào?
Bí thư, Chủ tịch tỉnh “tránh mặt" dân, xử lý trách nhiệm thế nào?

Theo nhiều luật sư, nên có cơ chế để chính quyền chịu trách nhiệm khi không tiếp dân, không giải quyết khiếu kiện

Thứ sáu, 08/07/2016 - 09:17

Tổng Bí thư: Giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm làm tiếp khóa mới
Tổng Bí thư: Giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm làm tiếp khóa mới

(Dân trí) - Chiều nay, 7/7/2016, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm để bầu tại Quốc hội khóa XIV…

Thứ năm, 07/07/2016 - 06:13

Thống nhất cao phương án nhân sự khóa mới do Bộ Chính trị giới thiệu
Thống nhất cao phương án nhân sự khóa mới do Bộ Chính trị giới thiệu

(Dân trí) - Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, kết thúc Hội nghị lần thứ 3 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 để trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV bầu hoặc phê chuẩn.

Thứ năm, 07/07/2016 - 05:49