Thứ sáu, 11/12/2015 - 09:30

Quảng Nam: Gánh nặng nợ công hàng ngàn tỉ đồng

Dân trí

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII (diễn ra từ ngày 9-11/12) đã nóng lên với báo cáo về tình hình nợ xây dựng cơ bản của địa phương đã lên đến trên 3.000 tỉ đồng. Trước tình hình này, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã đưa ra các phương án trả nợ.

Theo báo cáo của ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, số nợ đọng trong xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2014 còn 3.017 tỉ đồng. Trong đó, một số đơn vị có nợ động xây dựng cơ bản cao như BQL Khu kinh tế mở Chu Lai 995 tỉ đồng (trong đó cầu Cửa Đại còn nợ 752 tỉ đồng của ngân sách địa phương), TP Tam Kỳ 210 tỉ đồng, Hội An 162 tỉ đồng, Sở GTVT 150 tỉ đồng...

Ông Lê Phước Hoài Bảo – Giám đốc Sở KH-ĐT - thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn
Ông Lê Phước Hoài Bảo – Giám đốc Sở KH-ĐT - thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn

 

Trong năm 2015, kế hoạch sẽ bố trí 1.485 tỉ đồng để thanh toán; trong đó ngân sách địa phương đã bố trí 892 tỉ đồng, ngân sách Trung ương đã bố trí 380 tỉ đồng, trái phiếu Chính phủ 214 tỉ đồng...

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, tỉnh ưu tiên bố trí thanh toán dứt điểm số nợ đọng trước ngày 31/12/2014.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam rất băng khoăng về nợ công trên địa bàn
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam rất băng khoăng về nợ công trên địa bàn

 

Về nguyên nhân nợ đọng, theo ông Thu năm 2014 dự án cầu Cửa Đại đã hợp long, khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2014 có biên bản nghiệm thu là 2.538 tỉ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương đã bố tris1.694 tỉ đồng, ngân sách địa phương 778 tỉ đồng. Trong khi vốn Trung ương đã bố trí xong nhưng vốn địa phương bố trí còn nợ 572 tỉ đồng.

Để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian đến, ông Đinh Văn Thu yêu cầu Sở KH-ĐT tổng hợp số nợ thuộc tỉnh quản lý và có phương án cụ thể trả nợ đến hết năm 2018 phải thanh toán xong.

Cầu Cửa Đại là công trình có số nợ công lớn nhất tỉnh Quảng Nam
Cầu Cửa Đại là công trình có số nợ công lớn nhất tỉnh Quảng Nam

 

“Đến năm 2018 phải xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách các huyện, thị xã, thành phố quản lý và không để phát sinh thêm nợ mới”, ông Đinh Văn Thu phát biểu.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, hiện UBND tỉnh Quảng Nam đã ưu tiến bố trí nguồn ngân sách địa phương 1.308 tỷ đồng để trả nợ cho các công tình do cấp tỉnh chủ đầu tư và công trình cấp huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư; ngân sách Trung ương bố trí 182 tỷ đồng và nguồn trái phiếu Chính phủ bố trí 41 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí ưu tiên để trả nợ trong giai đoạn 2016-2020.

Công Bính

Mới nhất