Quảng Bình chính thức lập Thị xã Ba Đồn

(Dân trí) - Ngày 22/3, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố việc thành lập Thị xã Ba Đồn theo Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ngày 20/12/2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới Thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc Thị xã Ba Đồn.

Thị xã Ba Đồn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 16.318,28 ha diện tích tự nhiên và 115.196 nhân khẩu của huyện Quảng Trạch. Thị xã Ba Đồn sẽ có 16 đơn vị hành chính cấp xã (6 phường và 10 xã).

Cùng với việc điều chỉnh địa giới hành chính thì tổ chức bộ máy cũng được cơ cấu lại một cách phù hợp. Theo đó, Đảng bộ thị xã Ba Đồn được thành lập trên cơ sở chuyển giao 23 tổ chức cơ sở đảng và 4.769 đảng viên từ Đảng bộ huyện. Chỉ định 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn; đồng chí Trần Thắng, TUV, Bí thư huyện ủy Quảng Trạch, giữ chức vụ Bí thư thị ủy Ba Đồn; đồng chí Trần Văn Luận, Phó bí thư thường trực huyện ủy Quảng Trạch, giữ chức vụ Phó Bí thư thị ủy Ba Đồn.

Quảng Bình chính thức lập Thị xã Ba Đồn
Ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đọc Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ngày 20/12/2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới Thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc Thị xã Ba Đồn 

Cũng trong dịp này, Thị xã Ba Đồn cũng đã công bố danh sách các đồng chí trong Ủy Ban nhân dân lâm thời thị xã Ba Đồn bao gồm: Ông Nguyễn Chí Lâm, ủy viên BTV Huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; ông Trần Thanh Dương, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện QUảng Trạch, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; ông Đoàn Minh Thọ, HUV, Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, ủy viên UBND huyện Quảng Trạch, giữ chức ủy viên UBND thị xã Ba ĐỒn, phụ trách văn phòng; ông Phạm Hữu Tân, ủy viên BTV huyện ủy Quảng Trạch , giữ chức ủy viên UBND thị xã Ba Đồn, phụ trách Công an; ông Nguyễn Thế sỹ, Chành Thanh tra huyện, ủy viên UBND huyện Quảng Trạch, giữ chức ủy viên thị xã Ba Đồn, phụ trách Thanh tra.

Trong đó, ông Nguyễn Chí Lâm, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Ba Đồn được UBND tỉnh cử phụ trách, điều hành UBND Thị xã đến khi HĐND bầu Chủ tịch UBND Thị xã theo quy định của pháp luật.

Thị xã Ba Đồn được thành lập hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã văn minh, giàu đẹp, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của phía Bắc tỉnh Quảng Bình. 

Đặng Tài