Thứ sáu, 06/07/2018 - 16:29

“Phú Yên cần làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, quyết liệt sắp xếp tinh gọn bộ máy”

Dân trí

Sáng ngày 6/7, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhắc nhở tỉnh Phú Yên trong thời gian đến cần làm tốt công tác phòng chống tham nhũng; quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo các Nghị quyết của Trung ương. Ngoài ra cần phát huy các lợi ích về kinh tế để tạo đột phá.

Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết, quán triệt Nghị quyết XII của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt các nhóm giải pháp đột phá, Tỉnh ủy Phú Yên ban hành sáu Chương trình hành động, Ban Thường vụ ban hành ba Nghị quyết và nhiều chỉ thị, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện.

Kết quả, qua nửa nhiệm kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2017 đạt 25.778 tỉ đồng; tốc độ tăng sản phẩm (GRDP) bình quân hàng năm 7,99%; tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt 134,6 triệu USD, bằng 13,46% so với chỉ tiêu đề ra đến năm 2020; GRDP bình quân đầu người năm 2017 đạt 35,94 triệu đồng, tăng 18,8% so với năm 2015…

Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên
Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ năm 2016 đến nay đã phát triển được 5.355 đảng viên mới, tăng gần 697 người so với nửa nhiệm kỳ trước; đồng thời kiểm tra 639 tổ chức đảng và 485 đảng viên. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 341 đảng viên, trong đó khai trừ 44 cán bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh ủy Phú Yên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục từ nay đến năm 2020. Đó là ba chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đạt thấp và khó đạt đến cuối nhiệm kỳ; tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững; có mặt trong giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, trình độ và tiềm lực khoa học công nghệ thấp; chậm điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng; chậm cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; việc phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn lúng túng trong lựa chọn nội dung…

Ghi nhận những kết quả tỉnh Phú Yên nỗ lực đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua về phát triển kinh tế và an sinh xã hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ đạo, tỉnh Phú Yên phải làm tốt, quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo các Nghị quyết của Trung ương, tránh lặp lại như trước đây; tích cực công tác phòng chống tham nhũng, kiểm tra của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc
Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngoài ra trên cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi và chiều dài bờ biển, tỉnh Phú Yên cần phát huy triệt để thế mạnh về du lịch, nuôi trồng thủy sản; chú trọng giữ rừng, nâng cao độ che phủ, không đánh đổi để phát triển; tạo cú hích trong công nghiệp chế biến và phát triển nông nghiệp công nghệ cao…

Đặc biệt, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị bằng việc có tổ chức mạnh, con người tốt, trách nhiệm, trong sạch; tập thể đoàn kết, tạo sức lan tỏa ra toàn Đảng bộ, toàn dân để dân ngày càng tin tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Trung Thi