Ông Trần Quốc Vượng giữ chức Chánh VPTW Đảng

Bộ Chính trị vừa ban hành các Quyết định số 138 - QĐNS/TW và số 139 - QĐNS/TW về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng.

Ông Trần Quốc Vượng giữ chức Chánh VPTW Đảng  - 1
Ông Trần Quốc Vượng. (Ảnh : Nguyễn Dân/TTXVN)
 
Theo Quyết định số 138 - QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chuyển công tác về Văn phòng Trung ương Đảng và giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Quyết định số 139 - QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định ông Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng để giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.
 
Theo TTXVN/Vietnam+