Bạc Liêu:

“Những việc quan trọng phải do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đảm trách”

(Dân trí) - Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bạc Liêu, ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2013, những việc quan trọng phải do chính Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đảm trách”

Ngày 19/7, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII (nhiệm kỳ 2011- 2016) bế mạc. Tại phiên bế mạc, ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch HĐND tỉnh- đánh giá, phiên chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành đã diễn ra dân chủ, chân tình, thẳng thắn và trách nhiệm cao. Tuy nhiên, HĐND tỉnh thấy rằng, lãnh đạo các Sở, ngành cần có cơ chế để nắm chặt công việc hơn, thường xuyên quan tâm những vấn đề cụ thể liên quan quyền lợi thiết thực của người dân hơn.

HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả những gì đã báo cáo trước kỳ họp và cử tri. Ngoài những nội dung chưa giải quyết được do chưa có điều kiện như cung cấp nước sạch ở nông thôn, đầu tư lưới điện nông thôn, về giao thông nông thôn…thì vấn đề ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản, ở bãi rác tập trung chưa được quan tâm đúng mức, chưa tích cực xử lý dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất là việc mà UBND tỉnh và các ngành, các địa phương cần rút kinh nghiệm.

Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu phát biểu bế mạc kỳ họp. 
Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu phát biểu bế mạc kỳ họp. 

Về lấy phiếu tín nhiệm, ông Võ Văn Dũng cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được HĐND tỉnh thực hiện thận trọng, nghiêm túc, đúng nội dung quy trình và công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc. Với kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này, ông Dũng cho rằng, HĐND đã nhắc nhở để những người được lấy phiếu tín nhiệm cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng giao cho.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2013, ông Võ Văn Dũng nêu rõ: UBND tỉnh và các Sở, ngành cần tập trung vấn đề huy động thêm nguồn lực để đầu tư phát triển, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thu nợ thuế, điều chỉnh giá cho thuê đất và thu tốt tiền thu thuế đất, đặc biệt phải làm tốt việc khai thác quỹ đất, quỹ nhà ở để có nguồn thu đi đôi với tiết kiệm chi, thực hiện tiết kiệm chi thêm 10% và 30% theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cũng trong kỳ họp thứ 7 khóa VIII, HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần đầu đối với 13 chức danh do HĐND bầu. Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Quảng Trọng Ninh- Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội (39 phiếu). Cả hai ông Dũng và ông Ninh đều không có phiếu tín nhiệm thấp nào.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là bà Cao Xuân Thu Vân- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (12 phiếu). Bà Vân cũng là người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong 13 người (14 phiếu).

Với lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Bê có 25 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp. Trong 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bỏ phiếu, ông Lê Minh Chiến có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất (15 phiếu), ông Chiến cũng là người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (11 phiếu).

*

Trong các ngày từ 16 đến 18/7, HÐND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Qua tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ các chức vụ do HĐND bầu, các cán bộ chuyên trách HĐND tỉnh Quảng Bình đều có phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Quảng Bình, khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016


Các đại biểu tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Quảng Bình, khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Theo đó, ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 39 phiếu, chiếm 78,0%. Ông Bính có số phiếu tín nhiệm 04 phiếu, chiếm 8,0% và số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu,chiếm 8,0%. Người có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 38 phiếu, chiếm 76,0%. Bà Hương có số phiếu tín nhiệm là 07 phiếu, chiếm 14,0%; số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu, chiếm 4,0%.

Người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Trương An Ninh, UVUBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh với 22 phiếu, chiếm 44%. Ngoài ra, các ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn, UVUBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Văn Sơn là những người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (06 phiếu, chiếm 12%)

Trong khi đó, về phía lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao 68%; các cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh có phiếu tín nhiệm cao khá thấp.


                                                                                                Huỳnh Hải - Đặng Tài

 

Đang được quan tâm