Hà Nội được bầu 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV

(Dân trí) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ cho Hà Nội 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó 16 đại biểu cư trú và làm việc tại Hà Nội, 14 đại biểu được Trung ương giới thiệu về.

Ngày 16/2, ông Nguyễn Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội ký văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XIV.

Văn bản cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của thành phố Hà Nội là 30 đại biểu, trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại Hà Nội là 16 người, đại biểu Trung ương giới thiệu là 14 người.

Vào ngày 22/5 tới, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Vào ngày 22/5 tới, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Từ cơ cấu dự kiến trên, Ban thường vụ thành ủy Hà Nội dự kiến số đơn vị bầu cử là 10 đơn vị. Hà Nội cũng dự kiến giới thiệu 60 ứng viên đưa ra để cử tri lựa chọn bầu lấy 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

HĐND TP Hà Nội cho rằng, cơ cấu kết hợp đại biểu Quốc hội khóa XIV do Trung ương và Thành phố giới thiệu cần có tỷ lệ hợp lý về giới tính, độ tuổi, đại biểu là người ngoài đảng, đại biểu dân tộc thiểu số.

Đại diện HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đảm bảo có tính thành phần hợp lý, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, một số ngành, giới. Trong đó, có đại diện lãnh đạo chủ chốt của thành phố, đại biểu chuyên trách, đại diện Mặt trận tổ quốc, các ngành văn hóa, giáo dục, Viện Kiểm sát, đại biểu quân đội, đại biểu tự ứng cử…

Căn cứ vào số lượng đại biểu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, HĐND thành phố Hà Nội dự kiến cơ cấu thành phần cụ thể đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIV có 1 lãnh đạo chủ chốt thành phố; 2 đại biểu chuyên trách; 1 đại biểu ở Mặt trận Tổ quốc thành phố; Tôn giáo 1 đại biểu; Quân đội 1 đại biểu; Viện kiểm sát 1 đại biểu; Doanh nghiệp nhà nước 2 đại biểu; Viện nghiên cứu và trường đại hoc 3 đại biểu; Khoa học công nghệ giáo dục văn hóa nghệ thuật y tế lao động thương binh xã hội 4 đại biểu.

Số đại biểu còn lại là 14 người được Trung ương giới thiệu về Hà Nội. Trong văn bản, HĐND thành phố Hà Nội còn dự kiến 5 đại biểu tự ứng cử, tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không phân bổ số lượng cụ thể đại biểu tự ứng cử ở Hà Nội.

Quang Phong

Đang được quan tâm