Đà Nẵng vinh danh 40 Chủ tịch UBMTTQ và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu

Dân trí Đây là những cán bộ tận tụy, giàu tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng, năng nổ, nhiệt tình, có nhiều sáng kiến... trong công tác mặt trận.

Sáng 15/11, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, xã và Trưởng Ban công tác mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014 -2017.

Theo đó, có 10 Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, xã và 30 Trưởng Ban công tác mặt trận được tuyên dương trong dịp này.

Có 10 Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, xã và 30 Trưởng Ban công tác mặt trận được tuyên dương trong dịp này
Có 10 Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, xã và 30 Trưởng Ban công tác mặt trận được tuyên dương trong dịp này

Đây là những cán bộ tận tụy, giàu tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng, năng nổ, nhiệt tình, có nhiều sáng kiến... trong công tác mặt trận cần được nhân rộng và lan tỏa.

Năm 2017, các cấp mặt trận TP Đà Nẵng đã vận động gần 31 tỷ đồng vào “Quỹ vì người nghèo”, vượt 51% kế hoạch năm. Số kinh phí này được ưu tiên tập trung hỗ trợ xây mới và sữa chữa 624 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; 75 nhà cho gia đình chính sách; hỗ trợ phương tiện kinh kế, giúp 3.990 hộ nghèo phát triển sản xuất; tiếp sức cho 1.052 học sinh, sinh viên con hộ nghèo đến trường; hỗ trợ 76 hộ nghèo chữa bệnh; giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam.

Hoạt động “Quỹ vì người nghèo” các cấp cũng đã giúp hàng ngàn hộ nghèo vượt lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, mặt trận các cấp tiếp tục vận động để tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” chăm lo Tết cho người nghèo, để mỗi hộ nghèo được nhận ít nhất một phần quà từ 500 – 700 ngàn đồng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Khánh Hồng