Chủ tịch nước bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Ngày 18/5, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đối với 13 cán bộ đang công tác tại các đơn vị thuộc ngành Kiểm sát.


Chủ tịch nước bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho 13 cán bộ của ngành Kiểm sát. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Đây là lần đầu tiên, việc bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân dân năm 2014.

Phát biểu sau khi trao quyết định bổ nhiệm chức danh cho các Kiểm sát viên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các Kiểm sát viên được vinh dự trao trọng trách mới; khẳng định đây là kết quả của quá trình rèn luyện cán bộ của ngành Kiểm sát Nhân dân, đồng thời cũng là kết quả nỗ lực phấn đấu từng cán bộ, Kiểm sát viên.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân dân năm 2014 đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất cao đối với Viện Kiểm sát Nhân dân và chức danh Kiểm sát viên.

Chủ tịch nước mong muốn, ngành Kiểm sát tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa, vì mục tiêu “xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.”

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy Viện Kiểm sát các cấp, thành lập Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, xây dựng hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Bộ Công an, Bộ Tư pháp…trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong hoạt động tố tụng để hạn chế đến mức thấp nhất và đẩy lùi hiện tượng oan, sai và bỏ lọt tội phạm, cũng như trong việc bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và lợi ích của Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước tin tưởng các Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm sẽ xứng đáng là những cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tâm huyết, là những chuyên gia đầu ngành, tinh túy, giữ cương vị trọng trách của ngành Kiểm sát nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; đồng thời, phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Quang Vũ
(Vietnamplus/TTXVN)