Bình Dương có 2 thị trấn, Hà Tĩnh có 1 thị trấn mới

(Dân trí) - Chiều 11/7, tại phiên họp 25, UB Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Thị trấn Đồng Lộc được thành lập có khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại
Thị trấn Đồng Lộc được thành lập có khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Thị trấn Đồng Lộc được thành lập trên cơ sở toàn bộ 18,69 km2 diện tích tự nhiên và 6.076 người của xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

UB Pháp luật của Quốc hội cho biết, theo tờ trình và đề án của Chính phủ, xã Đồng Lộc là trung tâm cụm xã miền núi phía Tây Nam của huyện Can Lộc, là đầu mối giao thông của khu vực, có vị trí giao cắt các tuyến đường quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh.

Trên địa bàn xã Đồng Lộc có di tích Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại vào năm 2013.

Trong những năm vừa qua, xã Đồng Lộc đã được đầu tư, phát triển thành một trung tâm kinh tế, văn hoá của vùng Tây Nam huyện Can Lộc, là điểm du lịch tâm linh, địa chỉ đỏ giáo dục văn hóa, lịch sử, đạo đức, truyền thống cách mạng của cả nước.

Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa tại xã Đồng Lộc đã dẫn tới yêu cầu phải giải quyết tốt những vấn đề quản lý đô thị, đòi hỏi phải có bộ máy chính quyền đô thị quy mô thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Thị trấn Lai Uyên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 88,3593 km2 diện tích tự nhiên và 32.028 người của xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Còn thị trấn Tân Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ 26,8821 km2 diện tích tự nhiên và 8.568 người của xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo Tờ trình của Chính phủ, huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên của tỉnh Bình Dương là hai huyện mới được thành lập năm 2013 theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ.

Từ khi thành lập cho đến nay, cả hai huyện này đều chưa có thị trấn huyện lỵ. Hiện nay, xã Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng và xã Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên đã có sự phát triển trên nhiều mặt, tốc độ đô thị hóa cao và đều là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên.

P.Thảo