Bắc Ninh có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh

Dân trí Sáng 28/6, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, bà Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng bà Nguyễn Hương Giang.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng bà Nguyễn Hương Giang.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử diễn ra trên toàn quốc.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Kỳ họp lần này là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016- 2021, với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các cơ quan chuyên trách của HĐND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh theo luật định… Ông Chiến đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng, đoàn kết, thống nhất, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh cần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Chương trình công tác lớn của Tỉnh ủy, các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu chủ yếu, giải pháp đột phá đã đề ra trong nhiệm kỳ để bàn, quyết định và ban hành các chương trình công tác, nghị quyết HĐND, đồng thời tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Với trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần sát dân hơn, gần dân hơn và bám sát cơ sở nhiều hơn; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện vấn đề sớm hơn và hành động có hiệu quả thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh phải khẩn trương xây dựng các kế hoạch cho từng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh theo quy định.Với 51/51 phiếu tán thành (100% đại biểu có mặt), bà Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, với 51/51 phiếu tán thành (100% đại biểu có mặt), các ông Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Phong được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII; ông Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bá Đoàn