Lợi nhuận Địa ốc First Real lao dốc, vì sao?

(Dân trí) - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của First Real tăng mạnh song lợi nhuận sau thuế của First Real sụt mạnh. Nguyên nhân được lãnh đạo công ty cho biết là không có phát sinh bồi thường hợp đồng từ khách hàng...

Lợi nhuận Địa ốc First Real lao dốc, vì sao? - 1
First Real chính thức đưa 13 triệu cổ phiếu FIR niêm yết trên sàn HoSE từ 18/10/2018 với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên 14.400 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (mã: Fir) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 cho kỳ kế toán quý từ 1/4-30/6/2019.

Báo cáo cho thấy, quý III/2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của First Real đạt 77,4 tỷ đồng, tăng 146,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh song lợi nhuận kế toán trước thuế chỉ đạt 28,3 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, sau khi trừ mọi chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về của doanh nghiệp này đạt 21,9 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ.

Giải trình với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Hào Hiệp, Tổng giám đốc Fir cho biết, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 41,07 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 nguyên nhân do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III/2019 đạt 77,4 tỷ đồng, tăng 46,02 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân sự tăng vọt này được lý giải do công ty tập trung đẩy mạnh bán hàng và thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ dự án Khu tái định cư các phường Điện Dương – Điện Ngọc và dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh tăng mạnh.

Giá vốn tương ứng cũng tăng 7,6 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng giảm 4,6 tỷ đồng do doanh thu môi giới của công ty con là chi phí bán hàng của công ty mẹ nên khi hợp nhất bị loại trừ chi phí. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,9 tỷ đồng do chi phí nhân viên tăng, chi phí trích lập dự phòng tăng.

Nói về nguyên nhân lợi nhuận lao dốc, lãnh đạo FIR cho biết: Lợi nhuận khác của công ty trong kỳ giảm 60,8 tỷ đồng do không có phát sinh bồi thường hợp đồng từ khách hàng do đó làm giảm lợi nhuận sau thuế thu nhập 15,9 tỷ đồng.

Vào cùng kỳ năm ngoái, First Real có một khoản thu nhâp bất thường thu từ tiền bồi thường hợp đồng Dự án Đất Quảng Riverside.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, lãnh đạo First Real cho biết trong thời gian tới sẽ lấy những thị trường mới nổi ven khu vực miền Trung làm trọng tâm như Đồng Hới – Quảng Bình… Công ty ước tính 2 quý niên độ 2019 đạt hơn 200 tỷ doanh thu, 45 tỷ lợi nhuận.

Công ty này mới đây cũng đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó Địa ốc First Real sẽ phát hành 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tỷ lệ phát hành 60%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 60 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 78 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC đã được kiểm toán. Cụ thể, trên BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty thể hiện, năm 2018 Địa ốc First Real đạt gần 77 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm lên 94 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7, tháng 8 năm 2019.

Nguyễn Mạnh