Hà Nội đề xuất giải pháp hoàn thiện đề án quy hoạch đô thị vệ tinh

Đây là một trong những đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình số 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị tại địa bàn.

Trong đó, Sở Xây dựng cho rằng, TP cần đẩy mạnh đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị, hạ tầng khung; trong đó quan tâm đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án; bảo tồn, phát huy giá trị đô thị cũ kết hợp chỉnh trang đô thị; kết nối hạ tầng giữa đô thị trung tâm và đô thị vệ tinh; đẩy mạnh đô thị hóa ở các đô thị vệ tinh;...

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cho Hà Nội nhiều thế mạnh, tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển với không gian đủ lớn, đủ quỹ đất để xây dựng không gian đô thị hiện đại bên cạnh đô thị trung tâm cũ, cổ kính có hơn 1000 năm tuổi với nguồn nhân lực có chất lượng cao.
 
Đây được xem là lợi thế để đẩy mạnh thực hiện Chương trình số 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về công tác quy , quy hoạch Hà Nội định hướng phát triển không gian theo mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh; có nền kiến trúc tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, quan trọng phía Bắc của cả nước, cửa ngõ hàng không quốc tế với sân bay Nội Bài; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo điều kiện tốt môi trường sống đô thị nhằm xứng tầm với vị thế, vai trò đầu là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực.
 
"Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế, cùng với tốc độ đô thị hóa cao nhất cả nước, TP Hà Nội đang đứng trước nhiều thách thức lớn cần có giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề về: ùn tắc giao thông - giao thông công cộng; phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, như: cấp nước; úng ngập và xử lý nước thải; ô nhiễm môi trường nước, không khí, khói bụi, nghĩa trang; phát triển nhà ở; trật tự văn minh đô thị; quản lý trật tự xây dựng đô thị; sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn..." - ông Võ Nguyên Phong cho hay.
 
Hà Nội đề xuất giải pháp hoàn thiện đề án quy hoạch đô thị vệ tinh - 1

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thiện quy hoạch đô thị vệ tinh (trong ảnh  thiết kế quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc).

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, để khắc phục những thách thức và có giải pháp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Thủ đô trong quá trình thực hiện Chương trình số 06-Ctr/TU. Sở đã đề xuất một số giải pháp xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn TP Hà Nội để nghiên cứu triển khai, cụ thể: Tiếp tục hoàn thành các quy hoạch; hoàn thiện, triển các chương trình, kế hoạch, đề án: quy hoạch đô thị vệ tinh; quy hoạch chuyên ngành; chương trình phát triển đô thị; cải tạo chung cư cũ; kế hoạch, đề án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật...
 
Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị, hạ tầng khung; trong đó quan tâm đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án; bảo tồn, phát huy giá trị đô thị cũ kết hợp chỉnh trang đô thị; kết nối hạ tầng giữa đô thị trung tâm và đô thị vệ tinh; đẩy mạnh đô thị hóa ở các đô thị vệ tinh; thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị.
 
Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, nguồn lực; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư để: tập trung vốn ngân sách để xây dựng hạ tầng khung và đầu mối ưu tiên, quan trọng; xây dựng các cơ chế ưu tiên, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
 
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết từ bước quy hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án, thiết kế đến thẩm định, phê duyệt, giải phóng mặt bằng và cấp phép xây dựng; kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị; phân cấp mạnh cho cơ sở (có đủ năng lực) đi đôi với tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các cấp, các ngành; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền địa phương.
 
Khuyến khích tiến tới áp dụng công nghệ cao trong xây dựng và quản lý phát triển đô thị; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác xây dựng, quản lý, phát triển đô thị.