Được giải phóng 2.500 tỷ đồng phong tỏa, kiểm toán vẫn lưu ý về Novaland

Mộc An

(Dân trí) - Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 sau khi xin gia hạn dự kiến đến ngày 15/4.

Kiểm toán lưu ý gì?

Số liệu cho thấy năm vừa qua, Novaland ghi nhận doanh thu thuần ở mức hơn 11.134 tỷ đồng , giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt là hơn 2.181 tỷ đồng, giảm 36,8% so với năm trước. Doanh nghiệp hoàn thành hơn 33% kế hoạch lợi nhuận.

So với báo cáo tự lập, doanh thu của ông lớn địa ốc này không thay đổi nhiều nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 111 tỷ đồng.

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế, Novaland cho biết do doanh thu giảm so với cùng kỳ.

 

Về báo cáo tài chính, Công ty Kiểm toán PwC nhấn mạnh mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng lưu ý người đọc về ảnh hưởng đáng kể của thị trường bất động sản và thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này. Kiểm toán cũng đề cập đến việc Novaland đã vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu.

"Giả định về sự hoạt động liên tục của tập đoàn phụ thuộc vào khả năng của tập đoàn có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của tập đoàn được trình bày tại Thuyết minh 2.2.

Những điều kiện này, cũng như vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh 2.2, cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn", công ty kiểm toán nêu ý kiến.

Được giải phóng 2.500 tỷ đồng phong tỏa, kiểm toán vẫn lưu ý về Novaland - 1

Ý kiến của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất của Novaland (Ảnh chụp màn hình).

Doanh nghiệp tự tin hoạt động liên tục

Cụ thể, về thuyết minh được nhắc đến nói trên, doanh nghiệp cho biết thị trường trái phiếu trong năm 2022 có nhiều khó khăn, lãi suất ngân hàng tăng, niềm tin của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường trong nước giảm, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về tình hình kinh tế - chính trị thế giới và sự ảnh hưởng thông tin trên thị trường trái phiếu. Novaland thừa nhận những tác động này gây ra nhiều khó khăn và thách thức về quản lý dòng tiền trong ngắn hạn.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập trên cơ sở doanh nghiệp hoạt động liên tục, với giả định sẽ có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ đến hạn phải trả, cũng như tạo ra đủ dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Công ty này đưa ra 6 giả định về hoạt động kinh doanh liên tục.

Thứ nhất, giải phóng tiền gửi đang bị giới hạn sử dụng bởi ngân hàng. Tại ngày 31/12/2022, công ty này có 5.537 tỷ đồng đang bị giới hạn bởi ngân hàng cho vay. Doanh nghiệp cho biết tính đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, đã đạt được thỏa thuận với các ngân hàng về việc giải chấp số tiền 2.498 tỷ đồng. Số tiền còn lại đang trong quá trình thảo luận và lãnh đạo Novaland tin rằng sẽ đạt được thỏa thuận với các ngân hàng còn lại.

Thứ hai, phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Công ty cho sẽ phát hành 1,95 tỷ cổ phiếu NVL cho cổ đông hiện hữu. Số tiền 19.500 tỷ đồng sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ, thanh toán chi phí lương và đầu tư vào dự án. Ngoài ra, công ty có kế hoạch phát hành 975 triệu cổ phiếu thông qua phát hành riêng lẻ, dự kiến thu về 9.750 tỷ đồng.

Thứ ba, tái cấu trúc khoản nợ và nợ trái phiếu. Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay và nợ trái phiếu của doanh nghiệp là 64.869 tỷ đồng. Cho đến ngày lập báo cáo, công ty này đã thanh toán được 1.985 tỷ đồng dư nợ gốc. Số dư nợ gốc còn lại đang được tiến hành đàm phán để gia hạn hoặc sẽ thanh toán một phần bằng cách thanh lý một số tài sản thuộc sở hữu của các bên liên quan. Một số chủ nợ đã đồng ý việc gia hạn thời hạn đáo hạn các khoản nợ hoặc nhận thanh toán bằng tài sản khác.

Thứ tư, tái cấu trúc doanh nghiệp. Doanh nghiệp này đang thực hiện tái cơ cấu toàn diện, với sự tư vấn của các đơn vị chuyên nghiệp, cải thiện sức khỏe tài chính và tập trung hơn vào các mảng kinh doanh cốt lõi.

Thứ năm, các biện pháp cụ thể của Chính phủ nhằm hỗ trợ phục hồi thị trường bất động sản.

Thứ sáu, hỗ trợ tài chính từ cổ đông lớn. Novaland cho biết nhận được sự cam kết hỗ trợ tài chính từ Công ty cổ phần Nova Group.

Ngày 27/3, cổ đông lớn này đăng ký bán ra 38 triệu cổ phiếu NVL. Giao dịch có mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Thời gian giao dịch được thực hiện dự kiến từ ngày 30/3 đến 28/4 bằng phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh.