1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Đà Nẵng lên tiếng việc doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu đất ven biển

(Dân trí) - Hiện Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài.

Sáng 19/5, Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp Trung Quốc đang sở hữu, “núp bóng” sở hữu và thuê của UBND TP Đà Nẵng tại các vị trí ven biển mà báo chí phản ánh.

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng, qua rà soát ban đầu, có 7 doanh nghiệp thì có 2 doanh nghiệp đã chuyển nhượng hoàn toàn quyền sử dụng đất, 4 doanh nghiệp có 100% vốn trong nước. Riêng đối với việc sử dụng đất của Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shoes Hoàng Đạt được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Đà Nẵng lên tiếng việc doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu đất ven biển - 1

Dọc tuyến đường ven biển Đà Nẵng

7 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng là doanh nghiệp có 100% vốn trong nước.

Công ty TNHH Thương mại, du lịch và dịch vụ Silive Park à doanh nghiệp 100% vốn trong nước.

Công ty TNHH Sliver Sea Triệu Nghiệp: Hiện nay đã chuyển nhượng hết các lô đất sử dụng trước đây lại cho cá nhân, tổ chức trong nước.

Công ty TNHH Thương mại, du lịch và dịch vụ Hoàng Gia Trung là doanh nghiệp 100% vốn trong nước.

Công ty TNHH MTV Golden Wynn Đà Nẵng hiện nay đã chuyển nhượng hết các lô đất sử dụng trước đây lại cho cá nhân, tổ chức trong nước.

Công ty TNHH Thương mại, du lịch và dịch vụ VN. Holiday hiện nay đã thực hiện đăng ký thay đổi và trở thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước (đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 5/3/2020).

Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shoes Hoàng Đạt: Được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 2581/GP ngày 21 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở giấy phép đầu tư, công ty này được thuê 20 ha đất sản xuất kinh doanh với thời hạn thuê là 50 năm (đến ngày 21/6/2056) để đầu tư Khu du lịch và giải trí quốc tế (Casino).

Đà Nẵng lên tiếng việc doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu đất ven biển - 2

Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shoes Hoàng Đạt được thuê 20 ha đất sản xuất kinh doanh với thời hạn thuê là 50 năm

“Hiện nay chúng tôi tiếp tục rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài để sớm làm rõ thêm các thông tin phản ảnh của báo chí và dư luận”, Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng cho hay.

Đối với việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho với cá nhân là người nước ngoài, Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng cho hay, theo quy định tại Điều 54, 55, 56 Luật Đất đai 2013 thì không giao đất, cho thuê đất cho cá nhân người nước ngoài; theo quy định tại Điều 169 Luật Đất đai 2013 về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không quy định người nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất… Thực hiện theo các quy định nêu trên, Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng không thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cho phép nhận quyền sử dụng đất đối với các cá nhân là người nước ngoài.

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng, để hạn chế tình trạng “núp bóng” theo thông tin báo chí nêu thì cần phải rà soát các Luật có liên quan (Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở…) để đảm tính thống nhất và chặc chẽ trong việc giải quyết các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài. Trong công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý hoạt động xây dựng, cần phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan. Đặc biệt là thực hiện lấy ý kiến các Bộ, ngành đối với khu vực ven biển, khu vực cần đảm bảo an ninh quốc phòng theo đúng quy định.

Khánh Hồng