Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương TP HCM!

(Dân trí) - Liên kết, hợp tác với đối tác nhưng hồ sơ không thể hiện giá trị hàng hóa nhập khẩu, chi tiền hoa hồng ngoài quy định, không công khai kết quả chỉ định thầu, kết quả mua sắm trực tiếp… là những sai phạm mà Thanh TPHCM tra đã phát hiện khi thanh tra tại Bệnh viện Trưng Vương.

“Mập mờ” trong liên kết, hợp tác 

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương TP HCM! - 1

Bệnh viện Trưng Vương TPHCM bị cơ quan Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm.

Thanh tra TPHCM đã có báo cáo kết luận thanh tra về “Việc chấp hành quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài chính tại Bệnh viện Trưng Vương”. Nội dung thanh tra việc tiến hành tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động và việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện (BV) Trưng Vương. Thời kỳ thanh tra năm 2018. 

Theo báo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra TPHCM, BV Trưng Vương thực hiện đề án “Hợp tác khai thác máy chụp cộng hưởng từ”, thể hiện giá trị 32,5 tỷ đồng nhưng hồ sơ, tài liệu không thể hiện giá trị hàng hoá nhập khẩu.

Đề án hợp tác, khai thác và sử dụng Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc toàn thân (Sacner) 128 lát cắt tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Cty Việt Nhật) đầu tư giá trị thiết bị 25,9 tỷ đồng, BV Trưng Vương đầu tư chi phí xây dựng phòng CT, cơ sở hạ tầng gần 4,1 tỷ đồng nhưng trong hồ sơ, tài liệu BV Trưng Vương cung cấp cho Thanh tra TPHCM không thể hiện giá trị hàng hoá nhập khẩu.

Do đó chưa đủ cơ sở để xác định chi phí thực tế (giá trị tài sản) giữa BV Trưng Vương và Cty Việt Nhật để xác định giá trị thực tế đầu tư và tỷ lệ phân phối quyền lợi giữa các bên là thực hiện chưa đúng theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng tài sản để liên danh, liên kết hoặc góp vốn liên danh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ các cơ sở y tế công lập.

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương TP HCM! - 2

Báo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra TPHCM về bệnh viện Trưng Vương.

Tháng 7/2012, Giám đốc BV Trưng Vương ký hợp đồng với Cty Việt Nhật liên kết đặt 1 hệ thống chụp cộng hưởng từ siêu dẫn 1.5 Tesla, đề án Hợp tác khai thác máy chụp cộng hưởng từ này thực hiện trước khi có Chứng thư thẩm định. Do đó, chưa có cơ sở để xác định giá trị tài sản để thực hiện trong việc đầu tư liên kết đặt máy nêu trên.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thương mại Lê Bảo lắp đặt 10 máy chạy thận cho BV Trưng Vương trong 5 đợt, trong đó 5 máy cung cấp trễ hạn từ 4-12 tháng. 

Báo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra TPHCM còn chỉ rõ việc BV Trưng Vương không công khai kết quả chỉ định thầu, kết quả mua sắm trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, không lập kế hoạch mua sắm vật tư y tế tiêu hao, tự quyết định mua sắm đối với gói vật tư  y tế…là vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, quy định của Bộ Tài chính.

Sử dụng kinh phí “vô tội vạ”

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương TP HCM! - 3

Bệnh viện Trưng Vương để xảy ra khá nhiều vi phạm trong hoạt động thu chi, sử dụng nguồn kinh phí.

Theo thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra TPHCM, BV Trưng Vương chi tiền phẫu thuật, thủ thuật đỡ sinh theo yêu cầu, thẩm mỹ tạo hình, phẫu thuật theo dịch vụ yêu cầu…cao hơn mức chi quy định số tiền lên đến gần 3,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phẫu thuật, thủ thuật trong giờ gần 2,6 tỷ đồng, chi ngoài giờ hơn 1,1 tỷ đồng. 

Thanh tra TPHCM xác định, việc làm này là chưa thực hiện đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Bên cạnh đó, BV Trưng Vương chi tiền hoa hồng giới thiệu bệnh nhân từ 1% - 12% trên số thu của từng hoạt động khám, chữa bệnh với tổng số tiền chi gần 160 triệu đồng là thực hiện ngoài quy định

Thanh tra TPHCM cũng chỉ rõ, việc trích khấu hao tài sản trên doanh thu của từng hoạt động khám, chữa bệnh, hoạt động liên kết đặt máy MRI, CT128 lát cắt, hoạt động kinh doanh nhà thuốc…tại BV Trưng Vương với tổng số tiền gần 5,9 tỷ đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định của Bộ Tài chính. Ngoài ra, trong năm 2018, BV Trưng Vương thực hiện điều chỉnh giảm chi phí khấu hao tài sản năm 2016, 2017 với số tiền gần 4,9 tỷ đồng dẫn đến giảm số tiền trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2018 là không có cơ sở.

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương TP HCM! - 4

Hợp tác, liên kết đặt máy móc, mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Trưng Vương còn "mập mờ".

Ngoài ra, BV Trưng Vương chi mua sắm máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp, bàn phẫu thuật thần kinh, khung cố định đầu của Dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế” với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp nhưng không hạch toán kế toán số tiền này vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2018 mà hạch toán tăng tài sản từ nguồn vốn vay là thực hiện không đúng Luật Kế toán năm 2015.

Không chỉ “mập mờ” trong liên kết, hợp tác máy móc, sử dụng kinh phí “vô tội vạ”, BV Trưng Vương còn vướng hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh, xây dựng bảng giá dịch vụ kỹ thuật và kê khai giá, mua sắm thiết bị, vật tư y tế, thu chi tại Khoa Bỏng – Tạo hình thẩm mỹ, quản lý sử dụng tài sản nhà đất, tài chính…

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên

Đang được quan tâm